Home

Měkká přídavná jména

Přídavná jména měkká - pravopisné cvičení Pravopisně

Připravili jsme pro Vás on-line diktát zaměřený na přídavná jména, která se skloňují podle měkkého vzoru jarní.Vyzkoušejte si ho, obsahuje pouze 10 úloh, tudíž byste ho měli stihnout do 2 minut, pak můžete pokračovat na další cvičení v kategorii přídavných jmen jednotnÉ ČÍslo: pÁd: rod muŽskÝ ŽivotnÝ: rod muŽskÝ neŽivotnÝ: rod ŽenskÝ: rod stŘednÍ: 1.pád: ciz. kouzelní

Přídavná jména tvrdá (koncovka se mění podle rodu podstaného jména) - dlouhý úsek, dlouhá cesta, dlouhé pole Přídavná jména měkká (koncovka je ve všech rodech měkké í) - lesní muž, lesní chata, lesní mraveniště Přídavná jména přivlastňovací - koncovky -ův Měkká přídavná jména v jednotném čísle skloňujeme takto: Skloňování tohoto vzoru si můžeme jednoduše také pamatovat tak, že mužský (životný i neživotný) a střední rod mají ve všech pádech kromě 4. shodné tvary. Zároveň celý ženský rod má pro všechny pády jeden jediný tvar PŘÍDAVNÁ JMÉNA - TVRDÁ, MĚKKÁ . Jméno: 1. Doplň I-Í, Y-Ý. s nakažliv m nemocemi, opravdov přátelé, s vesel m film, kos mláďata, za pomal m pochodem, důvěřiv lidé, zapomětliv žáci, zdvořil úředník, vos bodnutí, s oranžov m puntíky, ryb polévka, z ryz ho zlata, u pěnkav ho mláděte, z pštros ch vajec, se znám m spisovatelem, hlávkov salát, úzkým stezkami.

2) Přídavná jména měkká (vzor jarní) Podle vzoru jarní píšeme vždy v koncovkách měkké -í. Např. ciz í (jarní) chlapec, ryz í (jarní) povaha, kos í (jarní) zpěv, ryb í (jarní) oko, s holub í m (jarním) peřím.. PŘÍDAVNÁ JMÉNA MĚKKÁ Ptáme se na ně: Jaký? Který? Vzor: jarní. Podle vzoru JARNÍ skloňujeme příd. jména měkká končící:-í (rod mužský, např. cizí muž),-í (rod ženský, např. cizí žena),-í (rod střední, např. cizí dítě) V 1. pádu množného čísla je koncovka -í, stejně jako u vzoru mladý. Např Článek česká přídavná jména pojednává o přídavných jménech v češtině. Podle skloňovacího typu se dělí na tvrdá, měkká a přivlastňovací; podle významu je lze rozdělit do několika skupin. Typy přídavných jmen dle významu. Podle významu se přídavná jména tradičně rozdělují na:. Přídavné jméno (též adjektivum, z latinského nomen adiectivum < adiectum to, co leží vedle) je ohebný slovní druh, který označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen. V jazycích, které rozlišují rody, se přídavné jméno zpravidla shoduje s rodem podstatného jména, které rozvíjí

Skloňování Přídavných Jmen - Měkkýc

Na přídavná jména měkká se ptáme také otázkami: Jaký (jaká, jaké) to je? Který (která, které) to je? U těchto přídavných jmen je ale koncovka vždy měkká. Řadí se sem vždy všechna přídavná jména, která vznikla z názvů zvířat (orlí, želví, kuřecí, hovězí). Měkká přídavná jména se skloňují podle vzoru jarní 2. Přídavná jména MĚKKÁ (vzor jarní) - mají v 1. pádě čísla jednotného ve všech třech rodech stejnou koncovku

Přídavná jména mají 3 druhy - tvrdá, měkká a přivlastňovací. Přídavná jména mají taky 4 vzory - mladý, jarní, otcův a matčin. Jak poznám, jaký má přídavné jméno druh a vzor 1. cvičení www.rysava.websnadno.cz . DOPLŇOVÁNÍ KONCOVEK PŘÍDAVNÝCH JMEN - MĚKKÝCH I TVRDÝCH . 1. zajímav. nápad, živ. sen, lidov. tanec, včel. plást. Měkká přídavná jména - poznáme je především tak, že při změně rodu se tvar přídavného jména nezmění (tzn. v mužském, ženském i středním rodě bude tvar přídavného jména úplně stejný): cizí muž, cizí žena, cizí dítě - stejně jako jarní: jarní déšť, jarní zelenina, jarní sluníčko Podle vzoru jarní se skloňují měkká přídavná jména: polní, hrací, medvědí, orlí, cizí, psací... •V koncovkách přídavných jmen měkkých píšeme jen měkké í

měkká - vzor (ten) jarní, (ta) jarní, (to) jarní ; přivlastňovací - vzor otcův, otcova, otcovo; matčin, matčina, matčino; V češtině se vyskytuje i malá skupina nesklonných přídavných jmen, přejatých z cizích jazyků. Tato přídavná jména jsou zpravidla hovorového rázu - prima Vánoce, fér jednání Přídavná jména: Skloňování - souhrn: 04b: 6: Český jazyk: Přídavná jména: Skloňování - souhrn: 05b: Zobrazena cvičení 1-15 (0 bonusová skryta) Zadat své skupině jako úkol * Skupina: * Platnost od: * Platnost do: Počet příkladů: prázdné zn. celé cv Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube Přídavná jména latinsky Adjektiva vyjadřují vlastnosti podstatných jmen.. Druhy: tvrdá; měkká; přivlastňovací; U přídavných jmen určujeme:. Rod: mužský ( nový dům ); ženský ( pěkná dívka ); střední ( červené jablko ); Číslo: jednotné ( nový dům ); množné ( nové domy ); Pád: Stejně jako u podstatných jmen. kdo, co? ( Nominativ Přivlastňovací jména rozlišujeme na měkká, tvrdá a přivlastňovací. Rozlišování měkkých a tvrdých přivlastňovacích jmen je důležité například pro správné psaní koncovek.. Měkká přídavná jména - poznáme je především tak, že při změně rodu se tvar přídavného jména nezmění (tzn. v mužském, ženském i středním rodě bude tvar přídavného.

Přivlastňovací přídavná jména mají v 1.p.č.j. koncovky: -in, -ina, -ino nebo -ův, -ova, -ovo; Pro výběr správné koncovky je poté důležité správně určit číslo a pád přídavného jména. Vzor pro měkká přídavná jména: jarní. ten, ta, to: jarní, jarní, jarní. Vzor pro tvrdá přídavná jména: mlad Na přídavná jména přivlastňovací se ptáme Čí? a jejich zakončení se také liší v závislosti na rodu podstatného jména. Tvrdá přídavná jména se skloňují podle vzoru mladý (mladý muž, mladá žena, mladé dítě), měkká přídavná jména se skloňují podle vzoru jarní (jarní květ, jarní cibulka, jarní počasí. přídavná jména tvrdá - vzor mladý; přídavná jména měkká - vzor jarní; přídavná jména přivlastňovací - vzor otcův, matčin. Při rozlišování tvrdých a měkkých přídavných jmen postupujeme takto: bílý pes, bílá kočka - přídavné jméno tvrdé; cizí pes, cizí kočka - přídavné jméno měkk 7 Nadání je třeba rozvíjet / reg. č. CZ.1.07/1.2.35/02.0025 PŘÍDAVNÁ JMÉNA TVRDÁ A MĚKKÁ 1. Podle vzoru doplň do cvičení správný tvar přídavného jména

Skloňování přídavných jmen - Moje čeština - Čeština na

Příjmení s formou přídavného jména měkkého (vzor jarní) Příjmení, která jsou tvaroslovně přídavná jména měkká (zakončená na ‑í), mají ženskou podobu v 1. p. shodnou s mužskou: pan Hořejší -⁠ paní Hořejší, pan Dolejší -⁠ paní Dolejší Přídavná jména vyjadřují vlastnosti osob, zvířat a věcí nebo je blíže určují. Jsou ohebná, skloňují se. Shodují se s podstatným jménem v rodě, čísle a pádě. Ptáme se na ně otázkami: jaký?, který?, čí? Určujeme u nich pád, číslo, rod a (druh, vzor) K tomuto typu skloňování řadíme přídavná jména, od kterých můžeme utvořít tři různé tvary podle osob. mladý, mladá, mladé starý, stará, staré známý, známá, známé. Vzor MLAD

Přídavná jména v češtině dělíme na tvrdá (skloňujeme podle vzoru mladý), měkká (jarní) a přivlastňovací (otcův, matčin).U některých tvrdých přídavných jmen můžeme tvořit i krátké (jmenné) tvary: hladový - hladov, šťastný - šťasten, které se však užívají jen v 1. a výjimečně 4. pádě. Některá přídavná jména jsou utvořena ze sloves. - přídavná jm. vytvořená z názvů zvířat = přídavná jména měkká (psí, vosí, vþelí) - přídavná jm. vytvořená z názvů zvířat = vždy s jedním -N- (klokaní, jelení, varaní) Učebnice: vypracovat Uč. 65/3, 66/5,6 do sešitu - vypracovat Uč. 66/5 - řekněte si přídavné jméno ve všech třech rodec Přídavná jména měkká Mají ve všech tvarech, ve všech rodech, ve všech pádech vždy I. Také přídavná jména utvořená od názvů zvířat jsou vždy měkká. Přídavná jména podle vzoru jarní Včelí úl, koroptví mládě, syslí nora, lesní potok, kozí mléko, paví pero, rybí ploutev, jarní den, ryzí kov, cizí pes. Přídavná jména; Test: Koncovky přídavných jmen 1. Vydáno dne 10.02.2011 od Jana Skřivánkov.

Test - PŘÍDAVNÁ JMÉNA - TVRDÁ, MĚKKÁ - pracovní list y_32

Přídavná jména měkká; Nesklonná přídavná jména; Přivlastňovací přídavná jména. Tvoření přivlastňovacích přídavných jmen; Psaní i/y v koncovkách přivlastňovacích přídavných jmen; Jmenné tvary přídavných jmen. Použití jmenných tvarů. Přídavná jména se přidávají, od toho jsou přídavná. Přidáváme ke k podstatným jménům, abychom popsali jejich vlastnosti. Přídavná. Přídavnější. Nejpřídavnější. Napiš větu, přidej špetku přídavných jmen a dej pozor, aby byla správně tvrdá, měkká i obojetná. Přídavná jména jsou slova, která vyjadřují vlastnosti podstatných jmen TVRDÁ: MĚKKÁ: PŘIVLASTŇOVACÍ: mladý, -á, -é: jarní: otcův, -ova, -ovo matčin, -ina, -in

Příští týden bude ověřovací cvičení na přídavná jména tvrdá a měkká. Čekám, až budu mít všechna procvičovací cvičení z tohoto týdne. Můžeš také procvičovat na našich stránkách UčíTelka (5. tř.): Procvičujeme psaní přídavných jmen. délka videa 00:00. Když děti učí telka! Naučme se s žáky 5. ročníku rozlišovat přídavná jména a dělit je podle druhů na měkká, tvrdá a přivlastňovací Tvrdá, měkká a přivlastňovací. Milý i milí, milá a milé, ale jen cizí. Cizí, cizejší a nejcizejší. Dobrý, lepší a nejlepší. Tekoucí, více tekoucí a nejvíce tekoucí. Jak se v tom vyznat? Skloňování přídavných jmen Rozlišujeme 3 druhy přídavných jmen - tvrdá, měkká a přivlastňovací. Každý druh má také své vzory. TVRDÁ PŘÍDAVNÁ JMÉNA - vzor

Koncovky přídavných jme

 1. Rozlište přídavná jména měkká, tvrdá, přivlastňovací a zdůvodněte pravopis. paví peří; sousedovy děti; čarodějova moc; matčina starost; vodní mlýny; kvašené zelí; Milanova trpělivost; taneční zábava Od podstatných jmen tvořte vhodná přídavná jména přivlastňovací a připojte k nim podstatná v závorce. 1
 2. přídavná jména 2. a 3.stupně jsou přídavná jména měkká (vzor jarní) Větší nebo menší míru vlastnosti můžeme vyjadřovat také pomocí příslovcí, např.: velmi krásný, málo zdvořilý
 3. 2. Přídavná jména měkká mají v 1.p.č.j. ve všech rodech stejnou koncovku: -í (jarní vítr, jarní noc, jarní počasí) 3. Přídavná jména přivlastňovací se tvoří od podstatných jmen označujích osoby (Petrův slib) nebo od vlastních jmen zvířat (Brokova bouda)

Přídavná jména- vyjadřují vlastnosti podstatných jmen nebo je blíže určují.- Jsou ohebná, skloňují se.- Shodují se s podstatným jménem v rodě ( životnosti), čísle a pádě.- Ptáme se na ně 2. měkká - mají v 1.p.č.j. Pravopis přídavných jmen - pracovní sešit (5-51) Zahrnuje teorii a doplňovací cvičení uspořádaná do kapitol: Přídavná jména tvrdá, Přídavná jména měkká, Přídavná jména přivlastňovací, Stupňování přídavných jmen (použitelné pro 6. roč.), Závěrečná cvičení

Vzory přídavných jmen - erikahanackova

Pracovní sešit je výbornou pomůckou pro všechny, kteří si chtějí lépe procvičit přídavná jména. To je téma, která žáci obtížně zvládají. V této publikaci se je naučí zvládat bez chyb pomocí úkolů, tajenek a přiřazování Prezentace slouží k vyvození nebo procvičení učiva o přídavných jménech. Žáci se seznámí s definicí a s druhy přídavných jmen, interaktivními odpověďmi odliší přídavná jména tvrdá a měkká. Procvičí určování různých vlastností / přídavných jmen k daným obrázkům / podstatným jménům

Cvičení přídavná jména měkká tvrdá Přídavná jména - tvrdá, měkká, přivlastňovac . U zdvojených mužských rodných jmen se přípona ‑ův/‑ov‑ připojuje až k druhé složce jména: Jean-Claude → Jean-Claudův, Jean-Jacques → Jean-Jacquesův, Jean-Luc → Jean-Lucův, Jean-Paul → Jean-Paulův Když děti učí telka! Naučme se s žáky 5. ročníku třídit přídavná jména. Zopakujme si, jaké známe jmenné rody. Budeme vymýšlet vhodná přídavná jména. Naučíme se rozlišovat přídavná jména tvrdá a měkká. Objevíme vzory přídavných jmen a doplníme podle nich správné koncovky. Společně si také zacvičíme Přídavná jména. Cíl prezentace: Druhy přídavných jmen. Časová . dotace: 45 min. Anotace: Výukový materiál je zaměřen na jména přídavná. Žáci se seznámí s definicí přídavných jmen, jejich druhy a vzory. Na závěr své poznatky zúročí v práci s textem, v němž určí druhy přídavných jmen Přídavná jména přivlastňovací se skloňují podle vzoru otcův a matčin. Přídavná jména měkká se skloňují podle vzoru mladý. Přídavná jména tvrdá se skloňují podle vzoru starý (stará, staré). 9.Vyberte řádek, který obsahuje pouze přídavná jména přídavná jména, druhy přídavných jmen, jazyk a jazyková výchova, mediální výchova, rozšiřování slovní zásoby. Druh učebního materiálu: Pracovní list: Druh interaktivity: Aktivita: Cílová skupina: Žák: Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání - první stupeň - druhé období: Typická věková.

PŘÍDAVNÁ JMÉNA | E-shop učební pomůcky a dárky pro dětiDRUHY PŘÍDAVNÝCH JMEN Mgr

B. Přídavná jména měkká - vzor jarní (např. jarní den, jarní rosa, jarní slunce) - mají v 1. pádě pro všechny rody jeden tvar, který končí vždy na -í C. Přídavná jména přivlastňovací - vzor otcův, matþin (např. otcův pes, otcova tužka, otcovo kolo; matþin pes, matþina tužka, matþino kolo Příklad postupu určení správné koncovky: Zadání: Určete, jaké i / y se píše ve větě: Sousedov-i/-y děti běhaly po zahradě.. Určíme vzor: v 1. pádě čísla jednotného zkusíme všechny rody to soused ovo (dítě), ta soused ova (žena), ten soused ův (nůž) Přídavná jména s koncovkami -ovo, -ova, -ův jsou přivlastňovací a skloňujeme je podle vzoru otcův, matčin Určeno dětem od 9 let. Naše cestování - přídavná jména Německo - přídavná jména tvrdá a měkká Německo - přídavná jména tvrdá, měkká a přivlastňovací Německo - tvary přídavných jmen Rakousko - druh, rod, číslo a pád přídavných jmen Rakousko - vzory přídavných jmen Polsko - vzory přídavných jmen Polsko - koncovky přídavných jme Definice - přídavná jména vyjadřují vlastnosti podstatných jmen (milá dívka, černý pes, kvetoucí louka, něžná krása) Druhy - tvrdá, měkká, přivlastňovací Určujeme - rod, číslo, pád, vzor, dále druh a stupeň VZORY: * (tvrdá př. jm. - ve tvaru složeném) - mladý, mladá, mladé * (měkká př. jm.) - jarní, jarní, jarní.

Přídavná jména.) Na těchto stránkách procvičujte pravopis přídavných jmen. Udělejte si všechny testy na druhy přídavných jmen. Ve středu vás čeká test na známku (pouze tvrdá a měkká přídavná jména!!). 20. 11. ONLINE HODINA OD 8 HODIN. TÉMA: Přídavná jména. UČIVO: Pravopis přídavných jmen přivlastňovacíc Zahrnuje teorii a doplňovací cvičení uspořádaná do kapitol: Přídavná jména tvrdá, Přídavná jména měkká, Přídavná jména přivlastňovací, Stupňování přídavných jmen (použitelné pro 6. roč.), Závěrečná cvičení. Doplněno klíčem přídavná jména, druhy přídavných jmen, vzory, 5. ročník, přídavná jména měkká, přídavná jména tvrdá: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály škol Anotace Žák procvií přídavná jména a jejich druhy. Autor Mgr. Blanka Šteindlerová Jazyk ýeština Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor ýeský jazyk a literatura ICT = Předmět/téma ýeský jazyk/slovní druhy Očekávaný výstup Žák urí přídavná jména, samostatn zařadí přídavná jména

Přídavná jména - CVIČENÍ Druhy přídavných jmen 11. Podtrhn ěte přídavná jména tvrdá, m. Měkká přídavná jména podle vzoru jarní svou koncovku nemění (cizí chlapec, cizí dívka, cizí štěně). Vzhledem k tomu, že rod přídavného jména nedokážeme určit bez podstatného jména, na které se váže, tak máte naprostou pravdu, že musíme nejdříve zhodnotit tvar a rod podstatného jména, abychom dokázali.

Některá přídavná jména, zvláště jména odvozená od místních jmen či názvů na -c nebo -k, se tvoří v jednotném čísle pomocí přípony -cký (olomou-cký, kamý-cký). V množném čísle mají tato přídavná jména příponu -čtí, pokud rozvíjí podstatná jména rodu mužského životného Přídavná jména . Titul: Přídavná jména Autor: Kupka Petr a kolektiv EAN: 9788087020951 ISBN: 978-80-87020-95-1 Nakladatel: Kupka Rok vydání: 2010 Počet stran: 2 Přídavná jména - Kupka Petr a kolektiv Přehledně zpracované a bohatě ilustrované téma přídavných jmen. Obsahuje vzory přídavných jmen, pravopis koncovek, druhy přídavných jmen, stupňování Německo - přídavná jména tvrdá, měkká a přivlastňovací Německo - tvary přídavných jmen Rakousko - druh, rod, číslo a pád přídavných jmen Rakousko - vzory přídavných jmen Polsko - vzory přídavných jmen Polsko - koncovky přídavných jmen Slovensko - koncovky přídavných jmen Slovensko - koncovky. Zahrnuje teorii a doplňovací cvičení uspořádaná do kapitol: Přídavná jména tvrdá, Přídavná jména měkká, Přídavná jména přivlastňovací, Stupňování přídavných jmen (použitelné pro 6. roč.), Závěrečná cvičení. Doplněno klíčem. 3 - Přídavná jména měkká - vysvětlení 4 - Jak poznávat druh přídavných jmen? 5 - Psaní velkých písmen u příd. jmen přivlastňovacích - vysvětlen

Video: Česká přídavná jména - Wikipedi

Přídavné jméno - Wikipedi

Sešity z této řady jsou výbornou pomůckou pro všechny, kteří si chtějí lépe procvičit vyjmenovaná slova, slovní druhy a přídavná jména. To jsou témata, která žáci obtížně zvládají. V těchto publikacích se je naučí zvládat bez chyb pomocí úkolů, tajenek a přiřazování Přídavná jména tvrdá a měkká 1 Žáci se soustřeďují na přídavná jména, především jejich druh - tvrdá a měkká, používají jejich vzory mladý a jarní. Odůvodňují pravopis a doplňují koncovky přídavných jmen

Přídavná jména

Vzor: mladý, mladá, mladé Měkká přídavná jména Ten školní den Ta školní hodina To školní vyučování Nemění koncovky podle rodu. Vzor: jarní Přivlastňovací přídavná jména Vyjadřují vlastnický vztah - odpovídají na otázku: Čí? Petrův penál, Janina taška Vzory: otcův, -ova, -ovo matčin, -a, - → měkká - jarní → přivlastňovací - otcův, matčin. Stupňování: → 1. stupeň = pozitiv → 2. stupeň = komparativ → 3. stupeň = superlativ. Typy přídavných jmen: → dlouhé složené tvary - šťastný → krátké jmenné tvary - šťasten → přivlastňovac

Přídavná jména :: Čeština v KP

Přídavná jména tvrdá a měkká. 1. Doplňte í, í nebo y, ý: zdravý, ale nechutný rybí tuk, nový včelí úl, divoký pštrosí mládenec, ryzí hokejový reprezentant, dražší želví polévka, rozsáhlý borový les, hravý ptačí krok, polévka s dobře provařeným hovězím masem, pronikavý jestřábí křik, klobouk s. Přídavná jména měkká - jsou jen ve tvaru složeném s dlouhou samohláskou v koncovce - mají v 1.pádě č.j. ve všech rodech koncovku -í (jarní květ, jarní květina, jarní kvítko) Přídavná jména přivlastňovací - v některých pádech jsou ve tvaru jmenném, v jiných pádech ve tvaru složené

Přídavná jména DRUHY PŘÍDAVNÝCH JMEN - [PPTX Powerpoint]

Doplňování Koncovek Přídavných Jmen - Měkkých I Tvrdýc

stupňujeme některá přídavná jména měkká a tvrdá: 1. stupeň: vysoký: pozor na pravopis! ch - š (suchý - sušší) h - ž (drahý - dražší) k - č (měkký - měkčí) po d, t je přípona -ší (prudký - prudší) výjimka je břitký - břitčí: 2. stupeň-ější, -ejší, -ší, -í: vyšší: rozlišujeme. Přídavná jména zeměpisná se mohou významově vztahovat jak k názvu země, tak k obyvatelskému jménu, např. spojení italské těstoviny, italské železnice, italské fotbalové kluby apod. odkazují svým významem spíše k Itálii jako k zemi původu než k jejím obyvatelům, kdežto italský temperament, italskou domácnost. Při skloňování rozlišujeme přídavná jména: tvrdá - vzor mladý; měkká - vzor jarní; přivlastňovací - vzor otcův, matčin. Přídavná jména - pravopis U přídavných jmen tvrdých píšeme všude -y, vyjma 1. a 5. p. č. mn. (mladí lidé, noví žáci, milí přátelé) l) 13. cvičení - přídavná jména měkká zařadíme ke vzoru a doplníme koncovky. m) 14. cvičení - od podstatných jmen tvoříme přídavná jména měkká, zapíšeme je v 7. pádě. n) 15. cvičení - doplňujeme koncovky přídavných jmen měkkých. o) 16. cvičení - doplňujeme koncovky přídavných jmen měkkýc

8182PPT - Přídavná jména pravopis koncovek PowerPoint

Zahrnuje teorii a doplňovací cvičení uspořádaná do kapitol: Přídavná jména tvrdá, Přídavná jména měkká, Přídavná jména přivlastňovací, Stupňování přídavných jmen (použitelné pro 6. roč.), Závěrečná c Druhy přídavných jmen. a) tvrdá - vzor mladý, mladá, mladé b) měkká - vzor jarní, jarní, jarní (i odvozená od zvířat - psí, lví) c) přivlastňovací - vzory otcův, matčin (odpovídají na otázku ČÍ? Zdůvodňování pravopisu koncovek. 1) rozlišíme přídavná jména přivlastňovací a patřící ke vzoru mladý nebo jarn Jmenné tvary O Jsou archaické O Jde jen o tvrdá přídavná jména O Vzory: mlád, mláda, mládo O Pravopis se řídí shodou. O Ţeny byly zdrávy. Muţi byli zdrávi. O Toto skloňování má i zájmeno sám. O Sami mi nic neřeknou. (1. pád) O Zachraňte sebe SAMY. (4. pád

 • Bolest pri srustani kosti.
 • Brokesie nejmenší.
 • Zaatar cena.
 • Divize totenkopf.
 • Pronajmu garáž v mladé boleslavi.
 • Léky na podporu otěhotnění na predpis.
 • Epilace liberec.
 • 3d model obličeje.
 • Opat hitpoint.
 • Kinect xbox 360 alza.
 • Chov křepelek voliéra.
 • Bmw e70.
 • Typy neuronů.
 • Tisk etiket na roli.
 • Mauthausen vstupné.
 • Pocahontas online english.
 • Pronajem bytu klatovy primo od majitele.
 • Heinrich heine.
 • Za jak dlouho vyroste orchidej ze seminka.
 • Kostel sv. bartoloměje praha bohoslužby.
 • Avengers oblečení pro děti.
 • Zuš.
 • Gymnastika nohou.
 • Panleukopenie očkování cena.
 • Hra na bicí online.
 • Míla hilgertová.
 • Kowloon walled city demolition.
 • Denisa spergerová.
 • Hojeni jizvy na deloze.
 • Minecraft resource packs fps.
 • Mleté maso s kořenovou zeleninou.
 • Německý ovčák dlouhosrstý prodej.
 • Studio ren.
 • Pomazánka z patizonu.
 • Klasická kytara noty.
 • Termojaderná fúze ve hvězdě.
 • Tamarín pinčí na prodej.
 • Herzog dead snow.
 • Odbor kultury mhmp.
 • Adobe premiere pro cz.
 • Jízdní řády autobusů vysvětlivky.