Home

Přídavné jméno přivlastňovací

Zakroužkuj přídavné jméno měkké Tabulka - Přídavná jména přivlastňovací - jednotné číslo Mužský životný Mužský neživotný Ženský Střední 1.p. otcův, matčin bratr, svetr otcova, matčina sestra otcovo, matčino auto 2.p. otc , matč otcov , matčiny otc , mat Přídavná jména individuálně přivlastňovací vyjadřují vztah k jedné bytosti, k individuu. Napíšeme‑li poslancův mandát, máme na mysli mandát jednoho určitého (tohoto, našeho,) poslance, nikoli mandát některého (nějakého, kteréhokoliv,) poslance.(Pro přivlastňování druhu má čeština k dispozici přídavná jména druhově přivlastňovací: poslanecký.

 1. Přivlastňovací přídavná jména - jsou to taková, která vyjadřují vztah - komu něco patří, kdo je vlastníkem, čí je daná věc. Podstatné jméno tak někomu přivlastníme. Na přivlastňovací přídavná jména se proto ptáme: Čí? Skloňujeme je podle vzorů otcův a matčin
 2. PŘÍDAVNÁ JMÉNA PŘIVLASTŇOVACÍ vzory Béčko-Tc. Užívej si den, jak nejlépe umíš..
 3. Pravopis přídavných jmen přivlastňovacích. Největší problémy v pravopise dělají přídavná jména přivlastňovací podle vzoru otcův v množném čísle. Pokud se jedná o přivlastňovací přídavné jméno rodu mužského životného podle vzoru otcův, píše se v 1. pádě množného čísla koncovka -i (například otcovi psi). Ve 4. pádě množného čísla je pak.
 4. Pokud se jedná o přídavné jméno přivlastňovací, v úvahu připadají jen vzory otcův, matčin. ROD. Rod u přídavných jmen je stejný jako u podstatných jmen, ke kterým se přídavná jména vážou. Například: kočka je rodu ženského, a proto i u slovního spojení malá kočka bude přídavné jméno rodu ženského
 5. Vzory přídavných jmen jsou rozděleny na vzory pro přídavná jména tvrdá, měkká a přivlastňovací. K určení správného vzoru si řekněte přídavné jméno v prvním pádě jednotného čísla, ve všech rodech. Jestliže se koncovka liší, jedná se o tvrdé přídavné jméno
 6. Typy přídavných jmen dle významu. Podle významu se přídavná jména tradičně rozdělují na: jakostní (kvalifikační) - vyjadřují různé vlastnosti, jako např. barvu (červený, zelený), velikost (velký, malý), stáří (starý, mladý, nový), tvar (rovný, kulatý), teplotu (teplý, studený), tělesné vlastnosti (silný, zdravý) a podobně
 7. Rozlišujte přídavná jména přivlastňovací a podstatná jména: Martin ovi přátelé (čí?) = přídavné jméno přivlastňovací X k Martinovi, o Martinovi (ke komu?, o kom?) = podstatné jméno

Přídavná jména individuálně přivlastňovací

 1. Přivlastňovací jméno přídavné ze své podstaty někomu něco přivlastňuje a my zjistíme, čí to je. Ukážeme si to na příkladech: Podstatné jméno: podej knihu Petrovi. Přídavné jméno přivlastňovací: Petrovi kamarádi četli knihu; tatínkovy knihy. Vidíme, že si můžeme odpovědět na to, čí jsou ty brýle a knihy
 2. Máme také přídavná jména přivlastňovací, ta vyjadřují, komu následující podstatné jméno patří, čí je.Znovu nám tedy přídavné jméno nějakým způsobem dané podstatné jméno vymezuje
 3. Úvod. Při psaní koncovek -ovi a -ovy je potřeba si nejdříve uvědomit, zda se koncovka nachází ve tvaru podstatného jména, nebo je součástí přídavného přivlastňovacího jména.To zjistíme velmi snadno. Přivlastňovací přídavné jméno totiž někomu něco přivlastňuje, říká nám, čí to je. Pokud se můžeme zeptat, čí je dotyčný předmět, jedná se o.

Rozliš přídavné jméno přivlastňovací od podstatného jména. Já to Jirkovi nevěřím. Potkal jsem Jirkovy rodiče. Jirkovi se ve škole nelíbilo. Pochválil jsem Jirkovi jeho sportovní výkony. Přišel Jirkův bratr. Odevzdej vzkaz Jirkovi. Zkontrolovat Zkusit znovu PŘÍDAVNÁ JMÉNA VY_32_INOVACE_01 Autor: R. Mikšíková Období vytvoření: prosinec 2011 Roník: 5. Vzdělávací oblast: ICT _ Jazyk a jazyková komunikace, eský jazyk Způsob použití ve výuce: Prezentace obsahuje přehled uiva o přídavných jménech.Představuje mluvnické kategorie přídavných jmen a jejich urování

PRAVIDLA - Přídavná jmén

Jméno: 1. Doplň I-Í, Y-Ý a správný tvar matčini - matčiny. Mánesov. obraz Analyzujeme-li pomocí této metody spojení podstatné jméno (substantivum) + přídavné jméno (adjektivum) přivlastňovací (dále S + Adj př) co do vzájemného vztahu obou složek, zjistíme, že oblast vztahů vyjadřovaných přivlastňovacími přídavnými jmény není jednotná. V zásadě tu můžeme rozlišit dvě skupiny: 1 Pojmenováváme‑li podstatným jménem středního rodu, končí přídavné jméno přivlastňovací na ‑a: přijela k nám vnoučata, dvojčata, trojčata, vícerčata Novákova, potkali jsme vnoučata Novákova Skloňování. U přídavných jmen rozlišujeme 3 druhy skloňování - jmenné, složené a smíšené. 1) Jmenné skloňování. K tomuto typu skloňování řadíme jmenné tvary přídavných jmen Přivlastňovací jména rozlišujeme na měkká, tvrdá a přivlastňovací. marniví manekýni - tvrdé přídavné jméno (marnivý, marnivá, marnivé), ale jedná se o množné číslo - mladí manekýni, sivý holoubek - tvrdé přídavné jméno (sivý, sivá, sivé) - mladý holoubek

Přídavná Jména Přivlastňovac

Cvičení na přídavná jmén

Přídavná jmén

Prezentace na procvičování koncovek přídavných jmen přivlastňovacích. První příklad může být použit jako ukázka zápisu. Žáci píší do sešitu nebo na papír postupně po jednotlivých slovních spojeních, později po větách, doplní i, í, y, ý a zapíší rod a pád do závorky. Následuje okamžitá kontrola. Žáci si sami mohou dávat hodnotící hvězdičky nebo. Přídavná jména přivlastňovací 1. Určíme, zda slovo je přídavné nebo podstatné jméno 2. Pokud je podstatné jméno, koncovka - ovi je měkká 3. Pokud je přídavné jméno, určuje koncovku přídavného jména rod podstatného jména - rod mužský životný i (pouze 1. a 5.p.č.mn.) - rod mužský neživotný y - rod ženský y - rod střední Pokud se jedná o přídavné jméno přivlastňovací, v úvahu připadají jen vzory otcův, matčin. ROD. Rod u přídavných jmen je stejný jako u podstatných jmen, ke kterým se přídavná jména vážou. Například: kočka je rodu ženského, a proto i u slovního spojení malá kočka bude přídavné jméno rodu ženského Není to přídavné jméno přivlastňovací, ale obyčejné podstatné jméno ve třetím pádu - zamířila k Vaškovi jako k pánovi. Přídavné jméno by to mohlo být například zamířila k Vaškovu domu, viděla Vaškovy dveře a Vaškova okna, stáli v nich Vaškovi rodiče Přídavná jména přivlastňovací se tvoří opravdu většinou od vlastních nebo obecných jmen osob, ale jsou přípustná, byť řidší, i u jmen zvířat, takže s tím si, Viacento, moc hlavu lámat nemusíš. Zuby krokodýla jsou přece jeho, takže krokodýlovy. Je to něco jako otcovy knihy

Pokud anglický jazyk nestudujete z lingvistického hlediska, není důležité rozlišovat, zda se jedná o přivlastňovací zájmeno (possessive pronoun) či přivlastňovací přídavné jméno (possessive adjective), důležité je naučit se přivlastnění správně použít Přídavná jména - přivlastňovací - Diktátor. Přídavná jména s koncovkami -ovo, -ova, -ův jsou přivlastňovací a skloňujeme je podle vzoru otcův, matčin. Ptáme se: Čí děti? - sousedov -i/-y. Jedná se tedy o přídavné jméno přivlastňovací.. Vzor se odvozuje podle druhu Přídavná jména se dělí na 3 druhy: měkká, tvrdá a přivlastňovací. Mají vždy svůj vzor, podle kterého přídavná jména skloňujeme (zjistíme tedy, jaký je správný tvar a zda píšeme po obojetné souhlásce i nebo y) Přivlastňovací jména rozlišujeme na měkká, tvrdá a přivlastňovací. Rozlišování měkkých a tvrdých přivlastňovacích jmen je důležité například pro správné psaní koncovek.. Měkká přídavná jména - poznáme je především tak, že při změně rodu se tvar přídavného jména nezmění (tzn. v mužském, ženském i středním rodě bude tvar přídavného.

Přídavné jméno cizí se skloňuje podle vzoru jarní, korektní je tedy zápis cizími. Přídavné jméno přivlastňovací je v tomto případě rodu ženského (starostova dcera), korektní je tedy zápis starostovy - rozlišuj přídavné jméno přivlastňovací a podstatné jméno! - přídavné jméno přivlastňovací - přípona -OVI (ti Otovi holubi) - přípona -OVY (pro ty Otovy holuby) - podstatné jméno - jen přípona -OVI! (Zavolej Otovi. Mluvili o Otovi.) Pracovní sešit: vypracovat PS 40/3a. 3b - přídavná jména. Přídavné jméno (též adjektivum, z latinského nomen adiectivum < adiectum to, co leží vedle) je ohebný slovní druh, který označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen. V jazycích, které rozlišují rody, se přídavné jméno zpravidla shoduje s rodem podstatného jména, které rozvíjí

Jak zjistit, jaký má přídavné jméno pád, číslo nebo rod? Přídavné jméno se shoduje s podstatným jménem, ke kterému patří. Mají stejný pád, rod a číslo. 4A) Najděte ve větách přídavné jméno, napište, jaký má pád, číslo a rod přídavné jméno Pád číslo rod Nechce se mi do studené vody. studené 2 Jak rychle začít s on-line výukou Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na sérii webinářů 4 X 90 MIN na téma Office 365 a Microsoft Teams pro ZŠ a G-Suite a Google Classroom pro ZŠ Převedeme si přídavné jméno do 1. pádu. čísla jednotného (hranatá závorka označuje zatím pouze výslovnost): mil[í] člověk (muž), ciz[í] člověk (muž) 2. Zjistíme, jakého druhu přídavné jméno je - řekneme si ho ve všech třech rodech

Přídavné jméno rád, ráda, rádo má jen tvary jmenné. Přídavná jména měkká - jsou jen ve tvaru složeném s dlouhou samohláskou v koncovce - mají v 1.pádě č.j. ve všech rodech koncovku -í (jarní květ, jarní květina, jarní kvítko) Přídavná jména přivlastňovací Přivlastňovací přídavné jméno většinou popisuje podstatné jméno a stojí před ním, stejně jako ostatní přídavná jména Dnes je BHS jedním z nejvýznamnějších nebankovních obchodníků s cennými papíry na českém kapitálovém trhu a individualizované investiční služby bez změny jména či přístupu poskytuje. PŘIVLASTŇOVACÍ ZÁJMENA. Použití přivlastňovacích zájmen je velice jednoduché, jejich přehled naleznete v následující tabulce. Každé se stačí naučit jako samostatné slovo, žádná speciální pravidla a znalosti k jejich správnému použití nepotřebujeme. I´m a teacher. MY name is Filip. He is Pepa. HIS car is white. She is Lucy

Přídavná jména - vzo

výmluvnou - rod ženský, 7. pád, číslo jednotné, přídavné jméno tvrdé, vzor mladý kněžninou - rod ženský, 7. pád, číslo jednotné, přídavné jméno přivlastňovací, vzor matčin drahý - rod mužský neživotný, 1. pád, číslo jednotné, přídavné jméno tvrdé, vzor mlad zpět na začátek Stupňování přídavných jmen. Existují dva stupně stupňování přídavných jmen - komparativ a superlativ.V komparativu a superlativu mají podstatná jména pravidelnou koncovku Přídavné jméno přivlastňovací sousedův je v posuzované větě rodu mužského životného (rozvíjí podstatné jméno kůň) a je užito ve 4. pádě čísla množného (na sousedovy koně). VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 2 Korea, -ey, -eje ž (3., 6.-eji, 4.-eu, 7.-eou, -ejí) (Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost) 1 bo

10.10.2013 16:21 Přivlastňovací zájmena v němčině. Jeli před podstatným jménem přídavné jméno, nepoužíváme člen. Přivlastňovací zájmeno se v jednotném čísle skloňuje jako člen neurčitý Na první pohled tvoření přídavných jmen od názvů míst vypadá velice jednoduše, od většiny místních názvů se tvoří přídavná jména pomocí přípony -ský -plzeňský, s variantou-cký u jmen se základem zakončeným na k nebo c - kamenický. Tvoření přídavných jmen od zeměpisných názvů má však řadu specifik daných mnohdy tradicí, zvykem Jde o přivlastňovací přídavné jméno (přídavná jména mají vlastní vzory). Nejedná se ani o 2. pád (ten by zde zněl Jiráskových), nýbrž o 1. či 4. pád. Je vhodné vycházet z rodu podstatného jména, ke kterému se toto přídavné jméno (přívlastek) vztahuje přídavné jméno, přivlastňovací přídavné jméno, vzor přídavného jména otcův, matčin, skloňování přídavného jména. Druh učebního materiálu: Pracovní list: Druh interaktivity: Aktivita: Cílová skupina: Žák: Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání - první stupeň - druhé období: Typická. PŘÍPONA × KONCOVKA -OVI. Podej tužku PAVLOVI. = podstatné jméno ve 3. pádě, podle vzoru PÁN - v tomto případě jde o příponu -OVI, která je u podstatných jmen vždy měkká. PAVLOVI RODIČE mě mile přivítali. = přídavné jméno přivlastňovací - 1. pád množného čísla mužského rodu životného (TI RODIČE) - v tomto případě jde o koncovku -OV

Únor 2008 « Archiv | Hieroglyphs

Česká přídavná jména - Wikipedi

www.rysava.websnadno.cz 2. cvičení. Urči u přídavného jména jeho druh. hloupý Honz a) 1. cvičení - opakujeme pravopis, podle podstatných jmen určíme rod, číslo a pád přídavných jmen b) 2. cvičení - poznáváme přídavná jména (u předložených slov určujeme jejich slovní druh) c) 3. cvičení - vyhledáme přídavné jméno a určíme jeho druh d) 4. cvičení - vyhledáme přídavné jméno a určíme jeho druh e) 5. cvičení - vyhledáme přídavné. Rozliš přídavné jméno přivlastňovací od podstatného jména. Já to Jirkovi nevěřím. Potkal jsem Jirkovy rodiče Zvýšenou míru vlastnosti spolu s kladným emočním hodnocením vyjadřují přípony -ičký, -oučký, -inký, -ounký, např. stařičký, celičký, čisťoučký, růžovoučký, prostinký, hebounký Přídavné jméno přivlastňovací propagandistův je v textu rodu ženského (rozvíjí podstatné jméno informace) a je užito v 2. pádě čísla jednotného (propagandistovy). VÝCHOZÍ GRAF K ÚLOZE 9 Počet nemocných ve vybraných městech za rok 2013 Všechna sledovaná města mají shodný počet obyvatel. (CZVV) max. 2 bod

Přivlastňovací pád lze teoreticky použít i několikrát za sebou, ale mohlo by se stát, že potom taková fráze bude příliš složitá: my father's friend's daughter - (dcera kamaráda mého táty) - takto použité dva přivlastňovací pády nejsou ideální, protože to nejdůležitější podstatné jméno (dcera), je až úplně. 3. Přídavná jména přivlastňovací se tvoří od podstatných jmen označujích osoby (Petrův slib) nebo od vlastních jmen zvířat (Brokova bouda). Od podstatných jmen rodu mužského se tvoří přídavné jména přivlastňovací příponami:-ův (otcův kabát), -ova (otcova košile), -ovo (otcovo auto

Druhy přídavných jmen - icestina

PRAVIDLA -ovi nebo -ovy

Skloňování přídavných jmen - Moje čeština - Čeština na

Přídavná jména - úvod - Moje čeština - Čeština na

Koncovky -ovi a -ovy - Moje čeština - Čeština na internetu

tatíntovi kamarádi - tatínkovi - přídavné jméno přivlastňovací. dej to tatínkovi - tatínkovi - podstatné jméno - vzory jsou: otcův (otcova, otcovo) a matčin (matčina, matčino) 1. od podstatných jmen rodu mužského se tvoří přídavná jména, která skloňujeme podle vzoru otcův (otcova, otcovo Pokud jsme si už přečetli základní informace o přídavných jménech, je čas na malé procvičení V češtině se přídavné jméno shoduje s rodem podstatného jména, které rozvíjí. Ve větě mají přídavná jména nejčastěji funkci: přívlastku shodného Přídavná jména přivlastňovací se tvoří od podstatných jmen životných. mužského rodu příponou -ův,. ZÁJMENA PŘIVLASTŇOVACÍ. Pokud je známo, o čem se hovoří a nechceme podstatné jméno zopakovat, můžeme použít zájmeno přivlastňovací. Přivlastňovací zájmena se shodují s podstatným jménem, které nahrazují, v rodě a čísle, s výjimkou loro . (il) mio - (la) mia - (i) miei --(le) mi

PŘÍDAVNÁ JMÉNA - TVRDÁ, MĚKKÁ . Jméno: 1. Doplň I-Í, Y-Ý. s nakažliv m nemocemi, opravdov přátelé, s vesel m film, kos mláďata, za pomal m pochodem, důvěřiv lidé, zapomětliv žáci, zdvořil úředník, vos bodnutí, s oranžov m puntíky, ryb polévka, z ryz ho zlata, u pěnkav ho mláděte, z pštros ch vajec, se znám m spisovatelem, hlávkov salát, úzkým stezkami. Tyto tři mluvnické kategorie se určují podle podstatného jména, které přídavné jméno rozvíjí - např. s . kouzelným. dědečkem -M, j, 7. druh. vzor. Přivlastňovací přídavná jména: a) záleží na rodu přivlastňovaného podstatného jména. b) koncovka. o Přídavné jméno měkké - i/í o Přídavné jméno přivlastňovací - i/í o Přídavné jméno přivlastňovací - y/ý o Podstatné jméno - i/í - při správné odpovědi se zobrazí kousek obrázku, při nesprávné naopak kousek ubude Psaní y/i v koncovkách - doplňování koncovek přídavných jmen, varianty: o i/í. V první řadě je nejdůležitější si přesně uvědomit, co slovo, v kterém bude koncovka použita, znamená. Je totiž důležité zjistit, zda jde o podstatné jméno anebo přivlastňovací přídavné jméno Pokud ve větě zapomenete čárku tam, kde by měla být, dopustíte se v tom lepším případě pravopisné chyby, odradíte část zákazníků a přijdete o pár peněz. V tom horším případě se žádné chyby nedopustíte, ale svým sdělením čtenářům řeknete něco úplně jiného, než jste chtěli. Druhý mezinárodní fil

Přídavná jména pro 6

Moc to nechápu a nevím podle čeho mám určit jestli přídavné jméno bude tvrdé, měkké nebo přivlastňovací. Dívám se tedy i na podstatné jméno? děkuji :-) 25.08.20 15:15. Tomáš Ficza . Dobrý den Lenko, moc děkujeme za dotaz. Nejdříve k určení, zda se jedná o přídavné jméno tvrdé, či měkké Ostaní se píší s velkým písmenem, protože to jsou příjmení (Poláčková, Hrabal), vlastní jméno (Bohumil) a přezdívka (Kostka). Petrův se píše s velkým písmenem, protože je to přídavné jméno přivlastňovací odvozené od vlastního jména Petr zakončené na -ův Přivlastňovací (vzor otcův, matčin) - tvoří se od podstatných jmen označujících osoby, zvířata nebo od vlastních jmen zvířat (otcův stůl, otcova brašna, otcovo kolo; matčin stůl, matčina brašna, matčino kolo) 1) přídavné jméno přivlastňovací. v 1.pádě č. mn. rodu mužského životného -OVI; Pokousali mě sousedovi psi. jinde -OVY; Zastřelil jsem sousedovy psy. (čí psy) 2) podstatné jméno mužského rodu životného. koncovka 3. a 6. pádu vždy - OVI; Zastřelil jsem sousedovi psy. (komu) Pravopis MĚ / MNĚ. 1) zájmeno JÁ : 2.,4.

Gramatika německého jazyka: přídavné jméno

Test - PŘÍDAVNÁ JMÉNA - PŘIVLASTŇOVACÍ - pracovní list y

Když použijeme přídavné jméno samotné, je vždy v základním tvaru a my se nemusíme ničím trápit: Er ist klein. Das ist schön. Problém nastává teprve v kombinaci se jménem podstatným, proto si malinko osvěžíme, jak se s podstatnými jmény v němčině zachází. Existují v zásadě 3 možnosti Přídavná jména přivlastňovací 1 Jel jsem na výlet s Petrovým bratrem. Slyšel jsem o Janiných starostech. 6 ovi x ovy? Nejdříve zjistíme, zda je to podstatné nebo přídavné jméno na přídavná jména se ptáme čí? na podstatná jména se nemůžeme zeptat čí? (ptáme se komu, o kom) Máme v sešitě Přehled 7 Urči. - přídavné jméno přivlastňovací ┌ -ovy (žákovy zvyky) │ │ └ -ovi 1.a 5.p..mn.m.živ.│ │ (žákovi kamarádi)

Naše řeč - Přivlastňovací přídavná jména na -ův, -in v

Vidím přípony -ův, - ova, -ovo- je to přídavné jméno přivlastňovací. V modrém pracovních sešitě vypracujte stranu 3, část druhy přídavných jmen. MATEMATIKA. Zaokrouhlování desetinných čísel: tento týden začneme se zaokrouhlováním desetinných čísel. Je to podobné, jako když zaokrouhlujete celá čísla. Start studying slovní druhy. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools přivlastňovací. Přídavná jména přivlastňovacítvoříme od jmen přídavné jméno měkké. Tvořte různá slovní spojení s přídavnými jmény přivlastňovacími. •sestřenka •tatínek •babička •bratr •maminka •děda •sousedka •učitel •kamarádk

Názvy místních jmen mohou být zrádné | Radio PraguePPT - 8Egyptské hieroglyfy 2 | Sasenka111

přídavné jméno si řekni v 1. a 2. pádě, podle zakončení poznáš, k jakému vzoru patří: rod mužský mladý, -ého jarní, -ího otcův, -ova matčin, -ina: rod ženský mladá, -é jarní, -ího otcova, -ovy matčina, -iny: rod střední mladé, -ého jarní, -ího otcovo, -ova matčino, -ina: číslo číslo je stejné jako u. Přídavné jméno přivlastňovací odpovídá na otázku ČÍ? Filipovi bratři - ČÍ bratři? Za přídavným jménem přivlastňovacím většinou stojí podstatné jméno. Podstatné jméno zakončené na -OVI se vyskytuje nejčastěji ve 3. pádě, kdy odpovídá na otázku KOMU? A v 6. pádě, kdy odpovídá na otázky O KOM, O ČEM Utvořte množné číslo od PRAHA, aby to bylo přídavné jméno. Pražští; Prahští; praští; pražští; 7/10 Přídavná jména přivlastňovací utvořená z vlastních jmen lidí a zvířat píšeme.. S velkým písmenem; Vždy oddělené čárkami; S malým písmenem; Vždy v uvozovkách; 8/10 Urči 1.pád čísla množného od.

Děkuji všem, kteří mi poslali svou práci za minulý týden. :) tento týden vás čekají další přídavná jména; do slovníčků (Vocabulary) si zapište nová slovíčka 3C Další přídavná jména (Pracovní sešit str. 75) a nezapomeňte se je učitdo školního sešitu (Exercise book) si přepište nebo nalepte následující tabulku. Cvičení na přídavná jména - pravopiscesky. Největší problémy v pravopise dělají přídavná jména přivlastňovací podle vzoru otcův v množném čísle. Pokud se jedná o přivlastňovací přídavné jméno rodu mužského životného podle vzoru otcův, píše se v 1. pádě množného čísla koncovka -i (například otcovi psi) PŘÍDAVNÁ JMÉNA. Doplň i/y. Pomal ____ hlemýžď, vesel____ člověk, zajímav____ skladatelé, před hladov___m____ vlky, Opravdov____ přátelé, z ryz____ho. Najdi podstatné jméno: Najdi sloveso: Nalezni přídavné jméno: Napiš zájmeno: Zklamaní kluci se pomalu loudali domů. Romana je dlouho sledovala podezíravým pohledem. Všichni budeme svačit společně za pět minut. Maminka udiveně zavrtěla hlavou. Anička pobíhala netrpělivě po bytě Zpět. Přivlastňovací přídavná jména Tvoříme je z podstatných jmen přidáním apostrofu a s a postavením ve větě před podstatným jménem. Jakoby se nám postavila za sebe dvě podstatná jména a mezi ně apostrof a s ('s). Příklad: mother = matka mother's cat = mámina kočka Pokud máme za sebou přivlastňovací přídavné jméno a ještě přivlastňovací zájmeno.

Přídavná jména Jsou používána pro vyjádření vlastností podstatných jmen například kvetoucí louka, slunečný den, vysoký strom Zájmena jaký, který, každý se skloňují jako přídavné jméno mladý (také sám, ale pozor na životnost, neživotnost a výjimku pro děti: muži sami, stroje samy, ženy samy, děti samy, děvčata sama). U zájmen jakýsi, jakýkoli(v), kdokoli(v) se skloňuje část před -koli(v), -si (jakýmkoliv, jacísi) Urči správně, kdy se jedná o podstatné a kdy o přídavné jméno a doplň koncovky: Ukázal obrázek svému strejdov-. Strejdov- přátelé jsou moc milí lidé. Bratrov- psi jsou moc krásní. Bratrov- jsem to tajemství neřekl. Poděkovali jsme kuchařov- za dobré jídlo. Kuchařov - legrácky se nám líbily Pozor! Vzácně může být vedle přípony -í také -ejší: křepčí i křepčejší, mělčí i mělčejší.; Nikdy nemůže být správně u jednoho přídavného jména přípona -ší zároveň s příponou -čí.; U mnoha přídavných jmen je možné volit mezi příponou -ejší/-ější a příponou -ší: hustší i hustější, čistší i čistější, hrubší i hrubější. Odpověď: Přivlastňovací přídavné jméno nevěstin bylo odvozeno od podstatného jména nevěsta příponou -in. K přivlastňovacímu přídavnému jménu pak byla v 7. pádu připojena koncovka -ou. Nic z toho nezakládá důvod pro psaní dvou -nn-, správně tedy bude, jak píšete, s nevěstinou vlečkou

 • Dvd to iso windows 10.
 • Znehodnocené granáty.
 • Honey boo boo 2017.
 • Medulin město.
 • Jak stáhnout gif.
 • Developer význam.
 • Receptory fyziologie.
 • Co na červené oči.
 • Vyhození od státnic.
 • Get him to the greek online.
 • Francouzský pozdrav.
 • Sportovní management liberec.
 • Golf 6 gti recenze.
 • Malokvětka 'cuba'.
 • Jantarové korálky pardubice.
 • Zmena podoby pas.
 • Mazda 6 sedan 2013.
 • Photoshop přechod do průhledna.
 • Hasičské oděvy.
 • Ubytování rychlebské hory.
 • Čepel lauri.
 • Conor mcgregor contact.
 • Barva otex.
 • Airsoft zásobníky.
 • Taneční konzervatoř praha rozvrh hodin.
 • Čočka beluga.
 • Horoskop blíženci 2017.
 • Alenka za zrcadlem kniha.
 • Border terier trimování.
 • Google adwords course.
 • Johnny ringo.
 • Svatební salon emílie karlovy vary drahovice karlovy vary.
 • Zavaření bloku motoru.
 • Ekologické obaly na potraviny.
 • Nobilita.
 • Nostalrius tbc.
 • Lecitel diskuze.
 • Svg to stl.
 • Čad bastard.
 • Vlajkové stožáry praha.
 • Neopren cena za metr.