Home

Mluvnické kategorie přídavných jmen pracovní list

Pracovní list č. 17 - český jazyk 4. ročník Jméno:_____ Tvarosloví - Mluvnické kategorie podstatných jmen souhrn 1. Z textu vypiš podstatná jména do tabulky a urči u nich rod, životnost, číslo a pád. Do naší třídy zaal chodit nový žák. Přisthoval se z Ostravy Český jazyk- pracovní listy pro opakování a procvičování látky 2. stupn Odůvodni pravopis přídavných jmen přivlastňovacích: Karlov_ starosti, Alíkov_ blechy, Pavlov_ 2. U sloves určujeme: (škrtej mluv.kategorie, které určit nelze) osobu, rod, číslo, pád, čas, vid, vzor, způsob 3. Vyber z. Cvičení na mluvnické kategorie přídavných jmen [online]. PravopisČeský.cz, 2016-01-26. Dostupné online. Podstatná jména rodu ženského: pracovní list. Zájmena. Vzor otevřeného dopisu pro ředitele školy. Cvičení na předložku s (sebou).

Zábavný pracovní list na určování mluvnických kategorií u sloves pro žáky 3. ročníku. Využití mezipředmětových vztahů (ČaJS) Jmenné tvary přídavných jmen U některých přídavných jmen v češtině existují tzv. jmenné (krátké) tvary. Vyskytují se pouze u některých přídavných jmen vzoru mladý. Jde o knižní tvary. Přídavné jméno Mužský rod Ženský rod Střední rod Množné číslo mužský rod Množné číslo ženský ro

Cvičení na mluvnické kategorie přídavných jmen

Mluvnické kategorie přídavných jmen. Mluvnické kategorie (někdy také používáme spojení mluvnické významy) jsou kategorie, které můžeme u přídavných jmen určit. Jsou to vlastně všechny změny, které se dějí se slovem při skloňování. Díky tomu můžeme lépe vyjádřit to, co chceme, protože se konkrétní slovo. Přídavná jména - stupňování, pracovní list s řešením. 18. Y,I,Ý,Í u přídavných jmen, jak na to. 19. Y,I,Ý,Í u přídavných jmen - pracovní list s řešením. 20. Zájmena - druhy zájmen. 21. Vyhledám v textu zájmena a určím jejich druh - pracovní list s řešením. 22. Zájmeno JÁ - skloňování a pracovní list s. Procvičování jmenných tvarů přídavných jmen - pracovní list: 6. VY_32_INOVACE_7_01.pdf (167,8 kB) VY_32_INOVACE_7/2: Procvičování druhů zájmen, zájmena ten, náš - pracovní list: 6. VY_32_INOVACE_7_02.pdf (170 kB) VY_32_INOVACE_7/3: Procvičování tvarů zájmen ten, tento - pracovní list: 6. VY_32_INOVACE_7_03.pdf (173. Pracovní list - opakování - základní skladební dvojice, minulý čas, slovesný způsob, vyjmenovaná slova, pády podstatných jmen: 5. VY_32_INOVACE_5_57.pdf (168,8 kB) VY_32_INOVACE_5/58: Pracovní list - opakování - koncovky minulého času, koncovky přídavných jmen, vzory podstatných jmen, předpony, skupiny je/ě, ně.

Slovesa - mluvnické kategorie - Digitální učební materiály RV

Pracovní list slouží k procvičení pravopisu a množného čísla přídavných jmen přivlastňovacích. List může posloužit i jako test. Je určen pro žáky celého 2. stupně. Pracovní list je doplněn o řešení Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit

Pracovní list na ověření znalostí pravopisu přídavných jmen a jejich zařazení k druhům + další aktivity s přídavnými jmény. Autorkou materiálu je Mgr. Petra Karfíková. Autor: Mgr. Simona Vágnerová (Autor) Jazyk: Čeština: Očekávaný výstup: Český jazyk další materiály k tomuto očekávanému výstupu Pracovní list Doporučená literatura: Stručná mluvnice česká, Slovník spisovné češtiny 1. U zvýrazněných přídavných jmen určete mluvnické kategorie. Právě nablízku zástupu, v němž jedva držel se na nohou nejnešťastnější, bezděčný účastník této slavnosti, náš ubohý spoutaný Brouček, zastavil Žižka na chvíli svého koně a zavolal po svém prostém. Pracovní list slouží k procvičení a upevnění znalostí o podstatných jménech rodu ženského. Pracovní list na podstatná jména rodu ženského k vytištění. Cvičení na mluvnické kategorie přídavných jmen. Napsala: Konášová J. / komentářů: 0 Kategorie podstatných jmen je učivo, se kterým se potkáte s největší pravděpodobností v 6. třídě na základní škole. U podstatných jmen určujema pád, číslo, rod a vzor. Minimálně už číslo a vzor znáte z nižších ročníků, takže to pro vás bude i částečné opakování

PRAVIDLA - Přídavná jmén

 1. Mluvnické kategorie podstatných jmen - opakování Co musíte znát? Podstatná jména jsou názvy osob ( muž ), zvířat ( pes ), věcí ( židle ) a názvy dějů ( plavání ), vlastností ( dobrota ) a vztahů ( láska )
 2. Pracovní list je určen k procvičování slovesných kategorií, tvoření sloves podle zadané mluvnické kategorie nebo hledání sloves v textu. 19. PODSTATNÁ JMÉNA KONKRÉTNÍ / ABSTRAKTNÍ, POMNOŽNÁ / HROMADNÁ / LÁTKOVÁ, UČIVO PRO 6. ROČNÍK. Pracovní list je určen k procvičení těchto druhů podstatných jmen. 20
 3. přídavných jménech. Žáci rozpoznávají a určují přídavná jména. Autor Mgr. Eva Sasová (Autor) Jazyk Čeština Očekávaný výstup Žák pozná a určí slovní druhy Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova přídavná jména, vlastnosti, číslo, rod, pád Druh učebního materiálu Pracovní list
 4. MLUVNICKÉ KATEGORIE PODSTATNÝCH JMEN. PÁD ČÍSLO ROD PRACOVNÍ LIST - PÁDY PODSTATNÝCH JMEN 1 _____ Test 1 - pádové otázky, Test 2 - urči pád, Test 3 - urči pád, Test 4 - urči pád, Test 5 - urči pád, Koncovce podstatného jména se také přizpůsobují koncovky jmen přídavných,.
 5. Výukový materiál je určen pro žáky 7. ročníku. Slouží k procvičení mluvnických kategoriích podstatný jmen. Každý žák pracuje na svůj pracovní list. Vhodné je využití interaktivní tabule

Učivo primy - 6. ročníku :: Zvládáme češtin

 1. MLUVNICE - procvičujte všechno o přídavných jménech, pravopis i stupňování, až přijdete bude test na přídavná jména Pracovní listy - 1. dodělejte list za sešitu 2. odvozování přídavných jmen - PŘÍDAVNÁ JMÉNA prac.list 3. procvičování odvozování - PŘÍDAVNÁ JMÉNA PROCVIČOVÁNÍ 4. procvičování.
 2. Očekávaný výstup: užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves žák od učitele obdrží sadu k řešení určování mluvnických kategorií u podstatných jmen, ve které je pracovní list se zadanými větami jednoduchými a rozstříhané kartičky, které nabízí jednotlivá správná řešení žák si pečlivě přečte.
 3. Mluvnické kategorie podstatných jmen Soubor: VY_32_INOVACE_02C_Ur.odt, 30,4 KB: Datum: 05.03.2013: Autor: Mgr. Iveta Urbanová: Anotace: Žák správně třídí slovní druhy a tvoří spisovné tvary slov. Pracovní list slouží k procvičování mluvnických kategorií podstatných jmen
 4. MLUVNICKÉ KATEGORIE PODSTATNÝCH JMEN. Předmět: Český jazyk . Ročník: 9. (kvarta) Anotace: pracovní list sloužící k opakování, procvičování učiva morfologie - mluvnické kategorie podstatných jmen, lze vytisknout nebo vyplňovat elektronicky; obsahuje řešení
 5. Mluvnické kategorie přídavných jmen se shodují s mluvnickými kategoriemi podstatných jmen. U přídavných jmen určujeme mluvnické kategorie pádu (1., 2., 7.) čísla (jednotné, množné) životný. rodu (mužský ženský, střední). neživotný, 2) Určete mluvnické kategorie přídavných jmen, druh přídavných jmen a vzor.
 6. Mluvnické kategorie přídavných jmen test. Podle tohoto vzoru se skloňují přídavná jména měkká (měkký druh). To jsou ta, jejichž tvar zůstává ve všech rodech stejný - jarní déšť, jarní zelenina, jarní slunce. Tento vzor je, co se pravopisu týče, velice jednoduchý
 7. Slovesa, jejich mluvnické kategorie, sloveso BÝT - pracovní list 2 Slovesa, jejich mluvnické kategorie, sloveso BÝT - pracovní list 2. 7. 4. 2020. Ilona Švarcová Vzory podstatných jmen rodu ženského (online cvičení) Světadíly a oceány - slepá mapa (online cvičení

Pracovní list - souhrnné opakování 1. Urči mluvnické kategorie u těchto podstatných jmen: podst. jméno pád číslo rod vzor o jmelí s přáteli vidím vrány bez stromů vévodo! se zvířaty 2. Doplň pravopisné i/y v koncovkách podstatných jmen: V otep_ jsou myši. Jedu do Břeclav_ ID: 48789 Language: Czech School subject: Český jazyk Grade/level: 5.r. Age: 10-11 Main content: Přídavná jméne Other contents: druhy, skloňování, pravopis koncovek a mluvnické kategorie přídavných jmen Add to my workbooks (15) Download file pdf Add to Google Classroom Add to Microsoft Team

PRACOVNÍ LIST. ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ - PŘÍDAVNÁ JMÉNA. PRACOVNÍ LIST ODEŠLI DO PONDĚLÍ 9. LISTOPADU DO 18:00 HODIN! 1. Urči mluvnické kategorie u přídavných jmen: pád. číslo. rod (životnost) druh. vzor. dřevěného stolu. vadnoucích růžičkách. dědečkovým kuřatům. zajímavými knihami. neopeřeném mláděti Pracovní listy k prezentacím - podstatná jména, přídavná jména. Metodický list (anotace): Vypište podstatná jména a určete jejich mluvnické kategorie. Utvoř tvary 2. a 3. stupně přídavných jmen

Cvičení na mluvnické kategorie přídavných jmen, Podstatná jména, Přídavná jména, Pády, Test na určování vzorů přídavných jmen, Cvičení na přídavná jména, Pravopis y i, Věty obsahující všechny slovní druhy, Jak se ptáme na přídavná jména, Pravopisná cvičen Mluvnice. Zdravím všechny. Protože jsme začali se slovními druhy, zkuste si nejdřív, co si pamatujete ze ZŠ. Najděte si: Online procvičování - Škola s nadhledem, nakladatelství Fraus.Tam 2. stupeň ČJ a mezi desítkami cvičení udělejte třeba: Druhy přídavných jmen 1, 2, Druhy zájmen, číslovek a přídavných jmen, Koncovky přídavných jmen 3 a cokoli dalšího =) Pracovní list_BĚ_PĚ_VĚ_MĚ_FĚ Základní pojmy: Druhy přídavných jmen. hodnocení lekce . Mluvnické kategorie u podst. jmen_procvič. Základní pojmy: Mluvnické kategorie podstatných jmen . Přídavná jména tvrdá_procvičování. b) vypiš všechna podstatná jména a urči u nich mluvnické kategorie c) vypiš všechna slovesa a urči u nich mluvnické kategorie. 2. Procvičování přídavných jmen - buď si pracovní list /PL 1/vytiskni, a nebo piš pouze výsledky do ŠS. 3. Procvičování zájmen a číslovek - PL 2. 4. Pocvičování sloves - PL 3. 5

VY_32_INOVACE_7_1 Český jazyk pro 6

VY_32_INOVACE_5_3 Český jazyk pro 5

DUMY.CZ Materiál Pravopis přídavných jmen-přivlastňovac

Královské skloňovaní přídavných jmen tvrdých Pracovní list slouží k vyvození nebo procvičení přídavných jmen a jejich skloňování. Žák bude ověřovat shodu přídavného jména s podstatným v některých gramatických kategoriích, bude je vyhledávat a vpisovat jejich tvar v 1. pádě do [ Mluvnické kategorie jsou kategorie, které se v češtině určují u jmen, číslovek a sloves. U podstatných, přídavných jmen, zájmen a číslovek se určuje pád, číslo, rod a vzor, u sloves mluvnická osoba, číslo, způsob, čas, slovesný vid, rod, třída a vzor.Různé jazyky mají odlišné mluvnické kategorie, někdy mohou chybět úplně Název materiálu: -TEST - OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ-PRACOVNÍ LIST VY_32_INOVACE_S1_ČJ20_18 Anotace Pracovní listy slouží k procvičení, upevnění či ověření znalosti učiva o podstatných jménech. Žáci si upevňují mluvnické kategorie podstatných jmen, určují pády, čísla a rody. Autor Mgr. Eva Sasová (Autor) Jazyk Češtin DÚ: Pracovní list, cvičení 6a + podtrhni sloveso DÚ: Pracovní list, cvičení 5 (na 8.4.) DÚ: učebnice strana 52/25 - urči vzor (od slova gymnasta). 38/14 - cvičení napsat do domácího sešitu DÚ: Dokonči pracovní list - určování pádu a vzoru podstatných jmen Poznávání podstatných jmen, mluvnické kategorie (rod, číslo, pád). Prezentace je určena pro 3. ročník ZŠ. Očekávaný výstup: rozlišuje slovní druhy v základním tvaru Podstatná jména pro třeťáky.ppt. ZEZULKOVÁ, Božena. Podstatná jména pro třeťáky. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 25

Seznam cvičen

 1. F) Urči mluvnické kategorie přídavných jmen rezatou lískové G) Urči,jakými větnými členy jsou slova: kamení - jsme zahlédli - oříšky - na podzim - Vyplněný pracovní list zašli do konce týdne ke kontrole na kecinot@email.cz
 2. Kategorie podstatných jmen - test Podstatná jména jsou prvním slovním druhem, na kterém se dá určit několik důležitým mluvnických kategorií - pád, číslo, rod a vzor. Podstatná jména patří mezi slovní druhy, které učitelé považují za opravdu důležité, tudíž se jejich znalost opravdu vyplatí
 3. Český jazyk. Pro 1. ročník Pro 2. ročník Pro 3. ročník Pro 4. ročník Pro 5. ročník Tematicky.
 4. Skloňování podstatných jmen rodu ženského na www.mojecestina.cz. Cvičení s kontrolou - doplň i/y (10 cvičení) Cvičení k vytištění - doplňování koncovek. 3 testy k určení vzoru podstaných jmen rodu ženského - vybírej z nabídky. Pravopisná cvičení - doplňování koncovek (5 cvičení) Doplňování vzorů rodu ženskéh

- sloh: okopírovaný pracovní list na popis třídy a doplňování přídavných jmen, nalepit do sešitu - společná kontrola, str. 115/4 společný nácvik (ústně), diferenciované kartičky na opakování přídavných jmen, zájmen, číslove Náměšť - stupňování přídavných jmen. Pracovní list se soustřeďuje na stupňování přídavných jmen. Žáci z dané písně vybírají přídavná jména. Lenka Vrzáňová, publikováno 19.4.2011 9:30, zhlédnuto 3744×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Common 2) mluvnické kategorie podstatných, přídavných jmen a sloves. 3) souvětí - poznat počet vět, doplnit čárky a zapsat graf souvětí (př. V1, protože V2, který V3.) 4) základní a rozvíjející větné členy (podmět, přísudek, předmět, příslovečné určení místa, času, způsobu, přívlastek shodný a neshodný

. ajděte podstatná jména a určete jejich mluvnické kategorie a vzor: Lucie šla na procházku do parku. Nemáme rádi otravný hmyz. V pondělí má otec narozeniny. Nad zahradou prolétlo hejno kosů. Četl v bibli. Řidič zastavil auto až v poli za příkopem. podst. jméno pád číslo rod vzo Ohýbání (flexe) je modifikace tvarů slova (přesněji lexému), kterými se vyjadřují mluvnické kategorie, jako je např. pád, číslo, rod, čas, osoba atd. U slov, která se ohýbají, se vždy určitý tvar považuje za základní ().Jednotlivá slova (případně slovní druhy) se rozlišují na ohebná a neohebná podle toho, zda vyjadřují mluvnické kategorie pomocí flexe

Ficha interactiva de Mluvnické kategorie para 6. třída. Puedes hacer los ejercicios online o descargar la ficha como pdf Mluvnické kategorie přídavných jmen. Doplňování do textu. Tento typ cvičení ti pomůže ověřit, zda dobře rozumíš textu či dané problematice. Má dvě podoby - v té jednodušší si vybíráš z variant, ve složitější samostatně vymýšlíš chybějící části. Spusti

Skloňování přídavných jmen. Skloňování přídavných jmen jsme pro vás rozpracovali v novém článku společně s danými vzory, pády a především užitečnými příklady. Druh a vzor přídavných jmen. Přídavná jména se dělí na 3 druhy: měkká, tvrdá a přivlastňovací. Mají vždy svůj vzor, podle kterého. Mluvnické kategorie sloves: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 : osoba: číslo: čas: četl si fotografujete: doletím: snědli jsme. Pracovní list - 6.08 Mluvnické kategorie přídavných jmen Pracovní list - 6.09 Druhy přídavných jmen Pracovní list - 6.10 Pravopis -i,-y v koncovkách přídavných jmen

Podstatná jména vypiš a ur či mluvnické kategorie. 3. Vyhledej podstatné jméno hromadné a podstatná jména látková. 4. Materiál slouží k zopakování druh ů podstatných jmen, žák je rozlišuje a píše správn ě velká po čáte ční písmena u jmen vlastní Procvičujeme pravopis přídavných jmen pracovní sešit pro 5. ročník (Sešity) Nový dvoubarevný pracovní sešit formátu A5 obsahuje základní poučky, úkoly k procvičování učiva zpracované zábavnou formou, diktáty, hry, klíč ke cvičením a kartu s přehledem skloňování přídavných jmen tvrdých, měkkých a. Tento pracovní list není výkladový, ale slouží k opakování a procvičování v oblasti učiva o přídavných jménech. Klíčová slova přídavná jména , druhy přídavných jmen , vzory , 5. ročník , přídavná jména měkká , přídavná jména tvrd Test - kategorie podstatných jmen 1 - Pravopisn Poznej přídavné jméno - Ryšavá; Tvoření přídavných jmen - Ryšav Pracovní list 1 - DUM; Pravoxeso - Pravopisn.

Video: Přídavná jména - Digitální učební materiály RV

- druhy, pravopis, mluvnické kategorie po - učebnice, sešit ML Přečti si žluté rámečky v uč.str. 69 a 70, do sešitu vypracuj cvič.69/3 a 70/4a, 5b Pracovní list s luštěnkou Pracovní list slouží k vyvození nebo procvičení přídavných jmen a jejich skloňování. Žák bude ověřovat shodu přídavného jména s podstatným v některých gramatických kategoriích, bude je vyhledávat a vpisovat jejich tvar v 1. pádě do doplňovačky. Vyluští vzor pro skloňování. Přehledně zpracované a bohatě ilustrované téma podstatných jmen vhodné i pro dyslektiky. vzory mužského, ženského a středního rodu v tabulkách; pravopis koncovek; mluvnické kategorie; druhy podstatných jmen; rovněž v nástěnné verz - ve 4. p. neživotných jmen někdy užijeme životný tvar (tvar 2. p.) → vyjádření expresivity: - K svačině si koupím buřta. Střelil jsem pěkného góla. Našel velkého hřiba. - jmenné tvary přídavných jmen → knižní: - jsem toho dalek, buď pamětliv jeho napomenutí - běžné bos, jediné možné rá

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř ě

Mluvnické kategorie sloves: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 : osoba: číslo: čas: bruslili jsme dribluje: budeš jezdit: koupíte si: chybně :. 3. ročník - mluvnické kategorie podstatných jmen, slovesa, vyjmenovaná slova a slova příbuzná, minulý čas sloves, souvětí (větný vzorec) Obsahový cíl: • Žák třídí pojmy týkající se části dne. • Žák vyjmenuje a pojmenuje části dne, popíše denní cyklus. • Žák se orientuje v textu Objednávejte knihu Mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves v internetovém knihkupectví Megaknihy.cz. Nejnižší ceny 450 výdejních míst 99% spokojených zákazník Víš že kombinuješ mluvnické kategorie u podstatných jmen a sloves? Odpovědět. Unknown napsal: 6.11.2015 (15:44) S tou osobou to nemyslíte vážně pokud se toto děti naučily, tak ve škole budou mít problémy. Prosím předělejte to

Zopakuj si, které mluvnické kategorie určujeme u podstatných jmen (vypiš do sešitu) Vypracujte pracovní list (viz příloha na . stránkách školy - nejlépe vytisknout, kdo nemá možnost, tak přepsat do sešitu) Vypiš dále do sešitu jaké máme rody u podstatných jmen a k nim vypiš jednotlivé vzor Pracovní list sloužící k procvičení mluvnických kategorií u podstatných jmen. ID: 1237957 Language: Czech School subject: Český jazyk Grade/level: 6. třída Age: 11-13 Main content: Mluvnické kategorie Other contents: podstatná jména Add to my workbooks (0) Download file pdf Embed in my website or blo Název DUM: P řídavná jména - mluvnické kategorie Metodický list - anotace: Žáci poznávají podrobn ěji p řídavná jména, seznamují se s mluvnickými kategoriemi, které se u přídavných jmen ur čují, zavádějí nové, p řipravují se na zvládnutí pravopisu p řídavných jmen, dl

Téma : Jmenné mluvnické kategorie Druh učebního materiálu : Pracovní list Anotace : Pracovní list je určen k prohlubování znalostí podstatných jmen a k určování jmenných mluvnických kategorií - pád, číslo, rod přídavných jmen. Je důležité, stejně jako u podstatných jmen, umět jednotlivé mluvnické kategorie a skloňovat přídavná jména podle jednotlivých vzorů pro daný druh. Pro přehlednost a zopakování vám zasílám tabulky se skloňováním vzorů v jednotlivých rodech. Vše si pěkn PRACOVNÍ LIST = (Bude hodnocen.) (poslat) 1. Doplň mluvnické kategorie podstatných jmen. pád číslo rod vzor Zdeňku! - bez telat v Boleslavi - za stromy - s králem - k žirafám - 2. Doplň mluvnické kategorie přídavných jmen. ROD: mužský, ženský, středn

Téma: Podstatná jména, mluvnické kategorie - pád, číslo, rod Popis k materiálu skrýt popis. Pracovní list na procvičení pádů podstatných jmen. Související materiály. Skloňování. Pracovní listy. b) vypiš všechna podstatná jména a urči u nich mluvnické kategorie c) vypiš všechna slovesa a urči u nich mluvnické kategorie. 2. Procvičování přídavných jmen - buď si pracovní list /PL 1/vytiskni, a nebo piš pouze výsledky do ŠS. 3. Procvičování zájmen a číslovek - PL 2 . 4. Pocvičování sloves - PL 3. 5

Podstatná jména rodu ženského: pracovní list

G) Urči mluvnické kategorie přídavných jmen rezatou lískové H) Urči, jakými větnými členy jsou slova: kamení - jsme zahlédli - oříšky - na podzim - Vyplněný pracovní list zašli do konce týdne ke kontrole na kecinot@email.cz - mluvnice: pracovní list na prcvičení slovesných tříd a vzorů, mluvnické kategorie - pravopis vlastních jmen - přídavná jména pravopis, stupňování , mluvnické kategorie - množné číslo přídavných jmen (cvičení v sešitě), společná kontrol

Test - Určování kategorií podstatných jmen 1 (10

16.hodina, 4.2.2014 Mluvnické kategorie sloves - pracovní list - vyhledávání sloves v textu, určování všech mluvnických kategorií. Pozor! Slovesný způsob podmiňovací je buď přítomný (čas přítomný) - chtěl bych, spali bychom Pracovní list k procvičování podstatných jmen, hravou formou si žáci procvičují mluvnické kategorie podstatných jmen. VY_12_INOVACE_Měkké slabiky 1.008: 2. - 3. Žák si procvičí hravou formou psaní i v měkkých slabikách. Pracovní listy k procvičování pravopisu měkkých souhlásek Stupňování přídavných jmen. Článek, ve kterém se dozvíte všechny potřebné informace o stupňování přídavných jmen. Kromě základních pravidel si také řekneme, proč vlastně přídavná jména stupňujeme a upozorníme na jména, která stupňovat nelze Přídavná jména - pravopiscesky. Přídavných jmen jsou tři druhy. Mohou být přídavná jména měkká, tvrdá a přivlastňovací. Ve větně skladbě mají přídavná jména nejčastěji funkci shodného přívlastku, případně mohou být i doplňkem, či jmennou částí přísudku Praktická záložka obsahuje základní mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod, životnost), dále vzory a rozdělení podstatných jmen (druhy). Pracovní sešit pro český jazyk ZŠ - 1. stupeň. Je určen k vyvození a procvičování i, y - í, ý v koncovkách podstatných jmen. Koncovky podstatných a.

Mluvnické kategorie podstatných jmen Anotace Materiál slouží jako pracovní list a je určený k procvičení probraného učiva o podstatných jménech. Zároveň si žáci zopakují učivo prvouky - jarní květiny. Autor Mgr. Markéta Uhlířová Jazyk čeština Očekávaný výstu Mluvnické kategorie přídavných jmen. Pokud jsme si už přečetli základní informace o přídavných jménech, je čas na malé procvičení ; Mluvnický pád je mluvnická kategorie, kterou flektivní jazyky obvykle vyjadřují vztah mluvnických jmen (podstatná, přídavná jména, zájmena, číslovky) k přísudku či jiným větným. Přídavná jména - mluvnické kategorie. Materiál slouží k procvičení gramatických kategorií přídavných jmen. Obsahuje 3 pracovní listy s tématem stravováním na rodinném výletu - snídaně, oběd, večeře. Žák bude pracovat s textem, vyhledávat, třídit a doplňovat přídavná jména.. tyto pracovní listy se věnují přídavným jménům a také jejich skloňování - krátké seznámení se přídavnými jmény a jednoduché úkoly - vysvětlení gramatiky zaměřené na stupňování přídavných jmen - pracovní listy na popisování různých objektů - pracovní list na skupinovou aktivitu - slovníček, včetně výslovnosti zaměřený na nejrůznější. ČESKÝ JAZYK - procvičovali jsme - druhy zájmen, s sebou - sebou, mě mně u zájmen, druhy přídavných jmen, psaní iy u přídavných jmen. pracovní list ; pracovní list - Vyber si stát v Evropě. Vyhledej o něm informace a zapiš si je. Nakonec mi pošli e-mail, kde mi popíšeš zážitky z cest po této zemi Napiš do sešitu a urči pád přídavných jmen (podle podstatných jmen) mourovatému kotěti - komu čemu u sloves a podstatných jmen urči mluvnické kategorie. e) napiš slova příbuzná se slovem cesta Vytiskni si pracovní list, nalep ho do pracovních listů a vyřeš

 • Tejpovací pásky lékárna.
 • Panleukopenie očkování cena.
 • Hotel sumava zelezna ruda.
 • Pečení v elektrické troubě.
 • Otřes mozku první pomoc.
 • Reserved džínové šaty.
 • Stavební pozemky doksy u kladna.
 • Majetkový účet cenných papírů.
 • Nejlepší marketingové kampaně 2018.
 • Pláště na kolo 29 continental.
 • Včelí vosk na kůži ostrava.
 • Magneticka indukce wiki.
 • Dezert do skla mascarpone.
 • Tereza hrzánová wiki.
 • Amy adamsová filmy.
 • Singer overlock s14 78 recenze.
 • Rodokmen šablona ke stažení.
 • Lenin a stalin.
 • Postýlka klups safari.
 • Jak si vyrobit šaty.
 • Alice cooper tour 2019.
 • Cesar dresing.
 • Evropská 30 cheb.
 • Msc lirica recenze.
 • Chicago pd online cz.
 • Jak se naucit na inline bruslich.
 • Zabití posvátného jelena online cz dabing.
 • Pražské jezulátko šatičky.
 • Léky na podporu otěhotnění na predpis.
 • Tamagotchi prodej.
 • Ekonomika ve středověku.
 • Obrazy na zeď ikea.
 • Asonance čarodějnice z amesbury akordy.
 • Panenky ze silonek.
 • Porta řevnice 2019 vstupenky.
 • Titulky auta 3.
 • Podminky dotace nzu.
 • Řasa kombu účinky.
 • Kong skull island soundtrack.
 • Jan vyčítal 2019.
 • Štítná žláza bolest očí.