Home

Homérská doba

Homérská otázka je už od starověku řešený spor o Homérově autorství obou eposů, jeho životě i o tom, zda je postavou historickou nebo jen legendární. Dnes se obvykle předpokládá, že díla vycházejí ze starší ústní tradice a jejich podoba pochází z raného archaického období (cca 8. století př. n. l. ) a Odysseia. Termínem temné období se označuje období antického Řecka od 12. až 10. století př. n. l. až do 9. století př. n. l. Označení The Dark Age (A. Snodgrass, 1971), respektive The Greek Dark Ages (Desborough, 1972) použili britští archeologové proto, že o něm není mnoho zpráv a dokladů.Časově období následovala po pádu mykénské civilizace a následovala po ní doba. Punské války 1.) Řím, Kartágo 2.) První punská válka 3.) Druhá punská válka 4.) Třetí punská válka Punské války 1.) Řím, Kartágo 2.) První punská válka 3. Epocha vynálezu epiky, přesněji tedy veršovaného eposu (zhruba 8. století před Kristem), neboli doba homérská. Epocha vynálezu lyrické poezie (zhruba 7.-6. století před Kristem), neboli archaická doba řeckých obcí. Epocha vynálezu dramatu a prózy (zhruba 5.-4. století před Kristem), neboli klasická doba athénská DOBA HOMÉRSKÁ Author: x Last modified by: x Created Date: 4/15/2006 11:47:00 AM Other titles: DOBA HOMÉRSKÁ.

HOMÉRSKÉ OBDOBÍ (1100-800 př. n. l.) rozpad rodového zřízení, vznik větších rodů (fratrie), v čele stařešina; rody se sdružovaly v kmeny (fýly), v čele náčelník z rodin stařešinů vznikla rodová šlechta (aristokracie = bohatí, urození, nadřazení) společnost Homérská otázka: Antičtí vzdělanci (např. Cicero) měli názor, že Homérovy eposy byly napsány až v 6. st. př. n. l. Peisistratem. V eposech jsou různé dobové i logické nesrovnalosti. Existovala dvě stanoviska o vzniku těchto eposů: analytické (každý epos jiný autor) a unitářské (některé verše nepůvodní) HOMÉRSKÁ DOBA = TEMNÉ OBDOBÍ Málo dokladů a zpráv Kulturní úpadek Homérská společnost o Rodová šlechta = z rodin stařešinů; vládnou + basiel = král o Svobodní rolíci = spí s podílet, svobodní o Bezzemci(théti) o Otroci = hlavně ženy, muži ubíjeni patriarchání ráz otroctv

Homér - Wikipedi

 1. Doba homérská - období temna, 1100 - 800 let př.n.l. Doba archaická - 800 - 500 let př.n.l. Doba klasická - 500 - 338 let př.n.l. - rok 338 - Alexandr Makedonský ovládl Řecko. Doba helénistická - 338 - 146 let př.n.l. - konec s příchodem Římanů.
 2. - o dalším vývoji je málo informací, hlavním zdrojem jsou Homérovy eposy => 1200 - 800 BC = doba homérská. Přidal: developer 9. 11. 2008 Zobrazit podrobnosti. Podrobnosti Počet slov: 234 Zhlédnuto: 8119 krá
 3. Referát - 6.třída - Starověké Řecko III. - Doba Homérská 13. června 2007 v 22:35 | Referáty-Dějepis Starověké Řecko - III. - Období Homérské Homérská společnost a velká řecká kolonizace. Po pádu mykénské kultury se dostávají do popředí Dórové. Dórové přinášejí na řeckou pevninu nový kov - železo, jejich.
 4. Který známý hrdina bojoval na straně Řecka? Podle pověsti ho matka po narození koupala v podsvětní řece Styx. Dodnes je jeho jméno spojeno s částí paty ;-
 5. 1) Nejstarší období (homérská doba) - 1100 - 800 př. společnost: vláda basileů (králů) svobodní rolníci bezzemci (svobodní) otroci - patriarchální ráz - 1. řecká kolonizace (1000) - kolonizace ostrovů v Egejském moři a pobřeží Malé Asie - vznik řeckého božstva (Zeus, Héra, Poseidón, Hádés
 6. vývojová období (krétská a mykénská kultura, homérská doba, klasické období, přechodné hegemonie, období makedonské) klasické období - polis, aristokracie, demokracie, tyranis; řecko-perské války, peloponéská válka; helénismus (Filip II., Alexandr Veliký) význam řecké civilizace pro evroou vzdělanost a.

Doba Mykénská, Doba Homérská, Doba Archaická, Athény, Sparta, Doba Klasická, Řecko-perské války, Peloponéská válka, Doba Helenistická,... Celý referát : 600 n.l. Doba vývoje člověka a kultury ořed vznikem písemných pramenů Není přesně datován,. Řecko - balkánský poloostrov Řecko - Balkán a Peloponés Příchod Řeků Řekové sem přišli kolem roku 2000 př.n.l. patřili k indoevroým kmenům stejně jako třeba Češi nebo Němci postupně splynuli s místním obyvatelstvem mykénské stavby hrady, pevnosti a paláce mohutné zdivo - kykloé kyklop = obr ze starořeckých bájí palác - správní a. Dumy.cz - sdílejme společně. ITveSkole.cz úspěšně spolupracuje s MAS/MAP. Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci.Přihlašte se na série webinářů 2x90 min. na tém Dumy.cz - sdílejme společně. Aktivity a DVPP pro MŠ a ZŠ v dnešní Covid době Nyní je ta správná doba pro zajištění DVPP a aktivit ITveSkole.cz.Nyní si můžete vybrat ty nejžádanější termíny, propojit DVPP a aktivity s ICT vybavením a tvorbou výstupů šablon Krok zpět, tzv. homérská doba, část Achajců utekla a založila řecké kolonie Archaické období - doba řecké kolonizace- zakládání řeckých osad ve Středomoří v 8.- 6. století př.n.l. - kolonizace probíhala dvěma směry: a) na východ: Malá Asie, pobřeží Černého moře; b) na západ: Sicílie, Itáli

Po návratu domů musel svést boj s nápadníky své ženy a uhájit trůn Homérské eposy byly velmi populární Recitovaly se při slavnostech v domech bohatých aristokratů nebo při náboženských obřadech Období 1100- 800 př.n.l. Temná staletí či homérská doba Po mínojské a mykénské kultuře došlo k poklesu civilizační. nejstarší období (období temna, homérská doba) (1100 - 800 přnl.) charakter: období kulturního úpadku, pokles počtu obyvatel literatura doby - epické básně Homérovy(líčí hérojskou dobu) Homérovy eposy

Temné období - Wikipedi

1200 - 800 - 2. období - Homérská doba; 800 - 500 - 3. období - Doba archaická; 500 - 338 - 4. období - Doba klasická; 338 - 146 - 5. období - Doba helénistická . 0. období - Minojská kultura. území: ostrov Kréta; hl. město: Knóssos; palác v Knóssu: sídlo vládce a státní správy; úřední i obytné místnosti, koupelny s. Antické Řecko a) Periodizace Rané Mýnojská kultura (25.-15. st. BC) - ostrov Kréta Mykénská kultura (16.-13. st. BC) - pevninské Řecko Homérská doba.

Doba homérská - 1100 - 800 př. Kr. Temná staletí - souvisí s vpádem Dórů . doba, kdy žil Homér, označováno i jako homérské období . První řecká kolonizace - maloasijská. 30. Doba homérská. Po příchodu Dórů - hospodářský a kulturní úpadek. Vznik rodové šlechty - aristokracie. Spojování rodů do kmenů. Vznik království => dědičný vládce - král. Vliv prostého lidu poklesl. Rozšíření znalosti železa. 31. Řecké báje a pověsti. básník Homér - básně Ilias a Odyssea. Umístění Řecka= Egejská oblast: Snímek 5 Příchod řeckých kmenů na Balkán a) Nejstarší období rané- Mínojské Snímek 8 Doplň: Mýtické postavy Snímek 10 Snímek 11 Troja dnes Homer Ílias Snímek 15 Odyssea c) Homérská doba Společnost v době homérské Heinrich Schliemann (1822- 1890) d) Archaické období Snímek 21.

první řecká kolonizace - doba homérská vznik městských států - doba archaická druhá - velká řecká kolonizace státní zřízení v Athénách a ve Spartě řecko-perské války - klasické období peloponéská válk Doba děje: Antika, asi 12. stol. př. n. l. Místo děje: V příběhu jsou vystřídána mnohá místa (Bitevní pole v Tróje, plavba na moři, pobyty na ostrovech, končí na rodném ostrově Ithaka

Seminarky.cz - Velký katalog - obsahuje referáty, maturitní otázky, seminární práce, skripta, čtenářský deník, přednášky, diplomové práce a dalš Doba homérskáŘecko - doba homérská 1100 - nastalo temné období - Ř nepoužívají písmo,dějiny odhadujeme z archeol. nálezů a z bájí ústně... Blog.cz - Stačí otevřít a budeš v obraze Doba homérská O nejstarších d ějinách se dovídáme z archeologických nález ů, ale i z písemných pramen ů. Homér • Již ve starov ěku o život ě této postavy nebylo známo nic ur čitého. • Legendu o Homérov ě život ě zaznamenal v 5. století p ř. Kr. Hérodotos. • Většinou je vyobrazován jako slepý sta řec

Homér 2

Klíčová slova: civilizace mykény Homér kolonizace mytologie Athény Sparta Hegemonie Obsah: Kyklady Minojská a mykénská civilizace Homérská doba (1 100 - 800 Homérská doba (1200 - 800 př.n.l) známy eposy Ilias a Odyssea - čítající tisíce veršů, popisující existenci rodové šlechty (aristokracie), krále, vojenského shromáždění, předměty z doby Trojských válek atd., v iónském jazyce, autor nebyl pouze Homé Doba děje: Antika, asi 12. stol. př. n. l. Místo děje: V příběhu jsou vystřídána mnohá místa (Bitevní pole v Tróje, plavba na moři, Homérská otázka: Spor o existenci osoby Homéra a původ obou Homérových eposů. Jde přitom o problém, zda Homér (lhostejno zda žil nebo ne) je opravdu autorem obou eposů - což je. doba homÉrskÁ No teams 1 team 2 teams 3 teams 4 teams 5 teams 6 teams 7 teams 8 teams 9 teams 10 teams Custom Press F11 Select menu option View > Enter Fullscreen for full-screen mod Starověké ŘECKO Mgr. Lenka Venclová 2010 DOBA HOMÉRSKÁ zdroje poznání nejstarších dějin Řecka archeologické vykopávky eposy Homéra ILIAS /o Trojské válce/ ODYSSEA /10leté putování z Troje na rodnou Ithaku/ r.1876 zbytky Troje odkryl něm. obchodník Schliemann a jeho řecká manželka Sofie potvrdili reálný základ bájí SPOLEČNOST RODY včele se stařešiny - zprvu.

Homér a jeho díla (Ílias a Odysseia) Rozbor-dila

dějin, doba homérská o vznik řeckých městských států o velká řecká kolonizace o Sparta o Atény o boje Řeků za svobodu o řecká vzdělanost o řecké umění o Makedonie - Alexandr Veliký Čj - báje a pověsti EGS - JE - kořeny civilizace VDO - PDJFV - demokracie jako protiváh první řecká kolonizace - doba homérská vznik městských států - doba archaická druhá - velká řecká kolonizace státní zřízení v Athénách a ve Spartě řecko-perské války - klasické období peloponéská válk

Doba římská; STAROVĚK . Staroorientální státy. Starověký Přední východ; Oblast Malé Asie (Anatolie) Oblast Íránu; Syropalestinská oblast; Asijská oblast; Egejská oblast; Středomořská civilizace - období antiky. Starověké Řecko Nejstarší období - homérská doba Doba archaická Doba klasická Doba helénistick Homérská doba: vznik pozemkové aristokracie, která se může věnovat jen válčení. Archaické období: Sparta: vojenství jako stálá služba vlasti. Klasické období: vojenská služba jako akcidentní projev fyzické i daňové povinnosti), hoplité (pěší těžkooděnci - podnět ke vzniku a rozvoji demokracie) eck odkaz Evrop Hom rsk doba (1250 p . n. l.) - kmen D rov , ivili se pastevectv m a chovem dobytka, pou vali p smo Archaick doba (800 500 - A free PowerPoint PPT presentation (displayed as a Flash slide show) on PowerShow.com - id: 5b8b5e-MmQ4

tzv. temné období nebo doba homérská 1100-800 př.n.l. O životě společnosti se dovídáme . z Homérových eposů Ílias a Odysseia. V čele obce byla rodová šlechta a králové, převažovalo zemědělství, otroků bylo poměrně málo, pracovali hlavně svobodní rolníci a řemeslníci. DOBA ARCHAICKÁ (800-500 př.n.l. Doba kamenná. starší doba kamenná - paleolit - od vzniku člověka až po 8000 let př. n. l. střední doba kamenná - mezolit - 8000 let př. n. l. až 5000 př. n. l. mladší doba kamenná - neolit - 5000 let př. n. l. až 3000 př. n. l. Eneolit, chalkolit (doba měděná Do 5. 4. si projděte celou prezentaci Homérské Řecko 36.Homérská doba starověkého Řecka.ppt (650752) a:. Opište do sešitu jako zápis snímek č. 2 - 5 bez obrázků; Namalovat pod zápis trojského koně - námět v prezentaci či na internetu - jednoduše a připsat k tomu informaci, k čemu poslouži - nejstarší doba, doba Homérská - 1100 - 800 př. Kr. Archaické období - 800 - 500 př. Kr. vznik polis, velká řecká kolonizace, raná řecká tyranida. Klasické období - 500 - 338 př. Kr. Řecko-perské války, Peloponéská válka (Sparta X Athény) Helénistické období - 338 - 146 př. Kr. období nadvlády Makedoni Kréta, Mykénská kultura (1600-1200 př.), Řecko Nejstarší období (homérská doba)-1100-800 př., Doba archaická (800-500 př.), Doba klasická (500-338 př.), Doba helénistická (338-146 př.) 4.5.2002 Starověké Řecko . Zvyky řeků DEMOKRATICKÉ ATHÉNY,ATHÉNY V DOBĚ ROZKVĚTU, ŘEČTÍ BOHOVÉ A MÝTY, ŘECKÉ.

• Temná staletí či homérská doba • Po mínojské a mykénské kultuře došlo k poklesu civilizační úrovně • Řekové přestali používat písmo a nestavěli z kamene • Začali používat železo. Heinrich Schliemann (1822- 1890) • Génius na cizí jazyky, bohatý obchodník Přehled dějin (data v př.n.l.): 2500 - 1450 - 0. období - Kréta (Minojská kultura) 1650 - 1200 - 1. období - Mykénská kultura 1200 - 800 - 2. období - Homérská doba 800 - 500 - 3. období - Doba archaická 500 - 338 - 4. období - Doba klasická 338 - 146 - 5. období - Doba.. Homérská otázka. Julie Nováková [Kronika] Questions homériques. Homérskou otázku řeší zčásti způsobem pro strukturalistickou literární vědu velmi zajímavým profesor university v Liège A. Severyns (ve 2. svazečku třídílné publikace Homère, 2. přehlédnuté vyd., v Bruselu 1945 a 1946; nové vydání 3. dílu vázne).Ve svém rozboru Iliady a Odysseie vychází z these. Doba Homérská. Homérovy eposy Ilias a Odyssea. Ilias líčí 9.rok Trojské války, která kvůli únosu krásné Heleny, manželky spartského krále Menela, Parisem trojským princem (jablko sváru) Ve válce proti Tróji bojovali všechny Řecké kmeny. Válka končí vítězstvím Řeků, úplným zničením Trój

- doba homérská, vznik městských států - doba archaická, druhá - velká řecká kolonizace, státní zřízení v Athénách a ve Spartě, řecko-perské války - klasické období, peloponéská válka, sjednocení Řecka pod nadvládou Makedonie; výboje Alexandra Makedonského; helénismus, řecká kultura. 4. Antický Ří Homérská doba (1200 - 800 př.n.l) známy eposy Ilias a Odyssea - čítající tisíce veršů, popisující existenci rodové šlechty (aristokracie), krále, vojenské shromáždění, předměty z doby Trojských válek atd., v iónském jazyce, autor nebyl pouze Homér. V 19. století se někteří badatelé domnívali, že homérská doba byla chudá na pojmy pro barvy, neboť dobová literatura popisy barev téměř neobsahuje. Německý filolog Hugo Magnus v roce 1877 zveřejnil výsledky rozboru děl řeckého básníka Homéra Starověké Řecko . Řecké dějiny se odehrávají ve východním středomoří, v egejské oblasti. Tyto dějiny obohatily Evropu o zjevně nové civilizační prvky

TIP: Kupte si puzzle nebo stolní hry na největším eshopu Puzzle-prodej.cz, vybrat si můžete ze 7000 motivů skladem - Homérská doba - Vznik řeckých městských států - Velká řecká kolonizace - Atény - Sparta - Řecko-perské války - Řecká vzdělanost a umění - Peloponéská válka Starověký Řím: - Přírodní podmínky - Počátky římského městského státu - Punské války - Krize Římské republiky, Spartakovo povstán 2) Temné období ( 1100 - 800 p. n. l. ) = doba homérská - homérská společnost: rody = fratrie, sdružování do . kmenů = fýly - basileové ( králové ), svobodní rolníci, thétové ( bezzemci ), otroci - 1. řecká kolonizace = stěhování na ostrovy v Egejském moři a do Malé Asie - Homérovy eposy - Ílias, Odysseia . mytologi 1100 - 800 př.n.l. - doba homérská v Řecku 800 - 500 - doba archaická v Řecku 8. - 6. století př.n.l. - velká řecká kolonizace koncem 7. století př.n.l. - raná řecká tyranida - uchvácení moci ctižádostivým politikem v některých řeckých městských státec

periodizace řeckých dějin: rané období ( Achátové, Mykény ), doba homérská ( Ilias a Odyssea, první řecká kolonizace, počátky polis ), doba archaická ( charak. řeckých polis, druhá řecká kolonizace, Velké Řecko, raná řecká tyranis, typy polis: Sparta a Athény ), doba STAROVĚKÉ ŘECKO Starověké Řecko Řecké dějiny se odehrávají ve východním středomoří, v egejské oblasti. Tyto dějiny obohatily Evropu o zjevně nové civilizační prvky Dějepis - 6. třída 3. týden. D 6-27 - Starověké Řecko, Athény (2h) 1. a 2. týden. D 6-24 Starověké Řecko,doba homérská Temné období (Homérská doba) 1100 - 800 př. n. l. zaniká mykénská kultura, období úpadku → proto temné společnost: bazileové (králové) svobodní rolníci (nejpočetnější) bezzemci - nemajetní, ale svobodní. otroci (v tomto období ještě nízký počet Doba homérská a řecké báje Vznik řeckých městských států - Atény a Sparta Zakládání řeckých osad, řecká kolonizace Aténský stát za Solóna Řecko - perské války Aténský stát za Perikla Peloponéská válka Makedonie a její vzestup Říše Alexandra Velikého Kultura a vzdělanost starověkého Řeck

Archaická doba Podle legendy byl sjednotitelem faraon Meni, kterého někteří archeologové ztotožňují s faraonem Narmerem nebo s panovníkem Hor-Aha.[2] Podnětem ke sjednocení byla pravděpodobně potřeba efektivního využití vláhy a každoročních nilských záplav Tyto stránky jsou vylepšení již existujících stránek www.referaty-cz.estranky.cz naleznete zde mnoho dalších i starých článků,ale nyní již rozdělených do rubrik čímž to pro vás bude snadnější hledání Vyučovací předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu. Výuka dějepisu otevírá žákům pohled na hlavní období dějinného vývoje lidstva a vlastního národa, seznamuje je s významnými historickými událostmi a osobnostmi, které ovlivnily život předcházejících generací a mají význam i pro orientaci v současném společenském životě Samotná doba vzniku homérských skladeb je předmětem dohadů. Podle současných teorií jsou Ílias a Odyssea po stylistické a kompoziční stránce natolik odlišné, že se zřejmě jedná o díla dvou různých autorů. Ílias, která je kompozičně jednodušší, je pravděpodobně i starší než Odyssea

Doba Homérská Velká řecká kolonizace Městské státy Řecko - perské války Peloponéská válka Říše Alexandra Makedonského Každodenní život Řeků Srovnává starověké olympijské hry se současnými Vysvětluje vznik Říma Orientuje se v jednotlivých obdobích a rozumí společenskému vývoji Řím Homérská triáda - Dominique Venner . když jarní zas nadchází doba; stejně tak lidský rod - ten vzniká a zachází zase. (Ílias, VI) Koloběh ročních dob a života - každý z nich předávající lidem vnímavým a schopným následovat - tak poskytuje určitou míru věčnosti.. 29 Doba Homérská obnova. 30 Vznik řeckých městských států obnova. 31 Velká řecká kolonizace obnova. 32 Athénský stát za Solóna obnova. 33 Sparta obnova. 34 Řecko - perské války obnova. 35 Athény za Perikla obnova. 36 Řecká vzdělanost a věda obnova. 37 Řecké umění obnova Je třeba též ukázat, co je to přerušená, neúplná kultura. Například americká kultura nemá žádný počátek, čínská, která ustrne, žádný konec, oproti tomu helénismus má starověk (homérská doba), středověk (doba velkých básníků tragédií) a novověk (Platón a Aristoteles) Vývoj Chan je přerušen v letech 9 - 23 n.l., kdy se palácovým převratem dostal k moci Wang Mang. Po jeho odchodu z vedoucího postavení v Číně nastávají dějiny mladšího Chan, které končí kolem r. 220 n.l. Byla to doba rozkvětu - rozmach astronomie, zemědělství, medicíny

Starověké Řecko: referá

Trójská válka: Mýtus a skutečnost. Manfred Korfmann, Joachim Latacz & J. D. Hawkins. Publikováno: 16. dubna 2017. Navzdory rozšířenému názoru, archeologické vykopávky v rámci nového projektu průzkumu Tróje se neprovádějí za účelem porozumění Homérovy Idiady nebo trójské války. Za posledních 16 let se na vykopávkách v severozápadním Turecku podílelo více než. 1.2 Doba kamenná Nejstarší etapou lidských d ějin je prav ěk. První p říslušníci lidského rodu se objevili na Zemi p řed 3 miliony let. Z hlediska stá ří vesmíru (cca 14 miliard let), stá ří Zem ě (4-5 miliard let), jde o nepatrný časový interval. Pokud ovše období Mykénské a doba homérská kolonizace, její příčiny, význam řecké městské státy VkO boje Řeků za svobodu náboženství, umění, věda a vzdělanost úpadek Řecka říše Alexandra Makedonského, její vzestup a pád Antický Řím vývoj Říma, ovládnutí Itálie, republika římská nadvláda ve Středomoř příchod řeckých kmenů, doba mykénská, homérská, archaická velká řecká kolonizace Athény a Sparta peloponéská válka olymých bohů řecká vzdělanost a kultura Makedonie- Alexandr Veliký Výchova demokratického obana Principy demokracie encyklopedie, myšlení v evroých a globálníc - Mykénská doba: První syntéza. Společenské změny archaického období. Snažíme-li se postihnout proměny myšlení, k nimž docházelo v archaickém Řecku, musíme vzít na vědomí rozsáhlé společenské změny té doby, jež posléze v řeckém myšlení vyvolaly potřebu tento proměněný svět nově reflektovat

STAROVĚKÉ ŘECKO A HELÉNISTICKÉ STÁTY - Dějiny uměn

Nejstarší evroé civilizace - Studuju

Komentáře . Transkript . Zápisky k dějinám svět Doba však nyní přeje konzervativním revitalizacím, taky napříč politickým spektrem. Přírodověda je tohoto obratu zpátky naštěstí ušetřena.) Již zesnulý kamarád a ne vždy doceňovaný filosof Jiří Němec, klasik undergoundu, popsal tuto klasicky novověkou distinkci empiričtěji: Ideálisti jsou ti, co si myslí, že.

Přestože tato doba znamenala hluboký předěl ve vývoji Řecka (ten se projevil v hospodářské, politické a kulturní sféře a ve změnách osídlení egejské oblasti), udržela se jistá kontinuita mezi světem mykénských Achajů a vlastní řeckou (helénskou) civilizací. Homérská (aristokratická) společnos Doba královská v Římě (společnost a její struktura, vliv Etrusků) Vztah patriciů a plebejů v rané římské republice (snaha plebejů o vyrovnání, konsolidace republikánských institucí, nobilita) Instituce římské republiky (lidová shromáždění, senát, magistratury) Expanze Říma (kontrola Itálie a války s Kartágem

Komentáře . Transkript . Teorie literatur Doba Homérská Řecké městské státy řecká kolonizace Atény za Solóna, za Perikla Sparta Řecko-perské války Řecká vzdělanost a umění Peloponéská válka Makedonie Alexandr Veliký Střední Evropa v době železné Starověký Řím Římský městský stá Dějepis - Výukové fólie D49-transparentní fólie - Dějiny starověku : Cena: 2990.00 Kč Soubor obsahuje přehledy a schématy základního učiva jednotlivých tématických celků dané problematiky. 34 bar. fólií v kroužkovém pořadači, metodik Mykénská doba: První syntéza Na druhou stranu nezná homérská řeč *žádný speciální výraz pro duši živého člověka, a tedy ani pro jeho tělo.*147 Slovo psyché je užíváno téměř vždy jen o duši mrtvého a séma znamená u Homéra především mrtvolu. *Teprve ve smrti, v tělesné bezmoci a nehybnosti se člověk.

Referát - 6.třída - Starověké Řecko III. - Doba Homérská ..

Moderní doba Obsah tematických celků tzv. homérská společnost, patriarchální otroctví, - archaické období, vznik polis, velká řecká kolonizace a její důsledky, - sociální problémy městských států, raná tyranis, náboženství, sportovní hry Doba bronzová - Kréta, Mykény a vztah k Přednímu východu; 2. Temná staletí řeckých dějin - homérská společnost; 3. Archaické období Řecka, vznik polis; 4 - Kolem roku 2 tis.př.Kr. zde přicházejí Achájci (přišli ze střední Evropy z Poddunají) - doba bronzová, založili na pobřeží Peloponésu řadu měst - Mykény, Sparta, - Postavili hradby = mohutné opevnění z pevných obrovských několikatunových kvádrů tzv

Homer zložil obe basne. Illias aj Odyseu. Z nich sa da vyskladat priebeh vojny, čo bolo jej pričinou aj ako dopadli vitazi aj porazeni. Homer basne zložil niekedy v 8.storoči, ked končila tzv. doba temna, ktoru spustili najazdy tzv. Morskych narodov. Na motiv z Illady a Odysei vzniklo množstvo antickych hriech a basni Doba bronzová a doba železná: Proměna morálky, viz Odysseus, ale i Starý zákon (Goliáš a David). Zhodnocení lsti. Geometrická stylizace: článkovitá těla, představa psychofyzických orgánů (viz Bruno Snell). Homérská epika jako ohlédnutí po odkazu doby bronzové. Archaické / klasické zpodobován Střední doba kamenná. Mladší doba kamenná. Pozdní doba kamenná. Doba bronzová. Doba železná Střední Evropa v pravěku Z, Př, Ov. MeV - popis života lidské společnosti. v dané době, srovnání vývoje na různých územích. MV - kultura osídlených zemí. EV - člověk a příroda - vyhledá na mapě staroorientální stát Bohové a hrdinové antických mýtů - Odysseova Odyssea. 00:00:04 Pojďte s námi do doby dávných mýtů.; 00:00:07 Do doby žen tak krásných, že pro ně stálo za to vést války, 00:00:12 a mužů tak statečných, že jejich příběhy se vypráví dodnes

- doba Caesarova a Augustova - římské císařství. červen - vzdělanost, věda a literatura - náboženství a umění - všední den v antickém Římě - střední Evropa v době římské - krize římského císařství a zánik Říma - opakování učiva . Ivana Zímová / 5. 2. 201 K Tróje se váže tzv. homérská básnická tradice, starořecké eposy Ilias (o dobytí Tróje) a Odyssea (o návratu řeckých hrdinů z války domů) » Trója: trojjedinost mozku >> Americký Kundera -- Český život a doba autor: Novák Jan dopor. cena: 798 Kč naše cena: 686Kč Partnerské weby.. Naše doba, totiž naše budoucnost potřebuje, aby věda i university byly lepší, silnější a seriósnější, než jsou banky. Žádné hotové řešení po ruce není, leč první krok je jasný: přestat si zakrývat skutečnost

Řecký jazyk. Písemná část: překlad neznámého textu do češtiny (s pomocí slovníku) a zodpovězení otázek z normativní mluvnice (morfologie a syntax), vztahujících se většinou k textu, určování a tvoření slovesných tvarů, převody vět na jiné konstrukce, do jiných časů, z aktiva do pasiva apod., okrajově také stupnice řeckých sloves homérská filologie, která se nebála ani zásahú do püvodního textu (zejm. Zénodotos), aby vymýtila rozpory nebo také antropomorfis- my. Pomoci zde však mohla hlavné metoda alegorického výkladu. Jqjí aplikace na Homérovy texty již clávno nebyla novinkou, ale v Alexandrii se od poéátku 3. století dotkala dalšího rozvoje a. Kdežto heroická doba řeckého národa, doba homérská, neznala ještě světské prostituce jakožto složky společenského života, protože tu vládlo mnohoženství se ženou poměrně dosti svobodnou, objevuje se rozsáhlá prostituce již v 7. a 6. století před Kristem, v době Solonově, jako přirozený protějšek přísného. Teorií je ve vědě plno, dokonce i když se opravdu omezíme na vědu a vynecháme případy, kdy slovem teorie někdo označuje pouhý výmysl. Co odlišuje teorii od libovolného výmyslu? Teď se ale posuneme o dvě tisíciletí zpátky, k řecké theórii, která je zdrojem toho, čemu říkáme teorie. A pak o další tisíciletí a možná ještě o další dvě

 • Bluegrass youtube.
 • Výkup vzácných knih.
 • Whatsapp 2 cisla.
 • Jak se naucit na inline bruslich.
 • Časopis joy.
 • Zasuvka 220v karavan.
 • Vánoční stromky v květináči olomouc.
 • Necitlivost kolem jizvy po cisari.
 • Hrubá stavba prodej.
 • 3d model obličeje.
 • Ikea brusali skrin.
 • Makak.
 • Ceník toro hlavečník.
 • Mhouření očí u dětí.
 • 1 b třída skupina e.
 • Branišovský les statek.
 • Jessie j skladby.
 • Povlaky na polštáře 45x45.
 • Vepřový rib chop steak recept.
 • Als lecba.
 • Svatební účesy postup.
 • Mar menor španělsko.
 • Heureka vysokotlaké čističe.
 • Sportovní plavky roxy.
 • Kfc rohlenka.
 • Lego koleje city.
 • Wild things with dominic monaghan.
 • Jak začít pracovat v zahraničí.
 • Královna viktorie csfd.
 • Program na vkládání hudby do videa.
 • Změna chování u muže.
 • Romantická večeře pro dva brno.
 • Elf makeup cz.
 • Půjčení auta kamarádovi.
 • Příspěvek na brýle pro děti vzp 2019.
 • Jedy pro psa.
 • Pinterest siti.
 • Alhambra granada.
 • Ck lyžařské zájezdy.
 • Ibalgin 400 na horečku.
 • Darek 55 zena.