Home

Likvorea

Likvorea tohoto původu je obvykle benigní a asto spontánně ustává, pokud ne, rinologické ošetření je poměrně jednoduché a zpravidla úspěšné. (Studium tohoto traktu je starší než FES, z dob, kdy se hledaly cesty infekce z nosu do intrakrania. Více jak staleté zkušenost s rinochirurgií a nosním Likvorea. Výtok mozkomíšního moku signalizuje přidružené poranění lebeční spodiny, zpravidla při úrazech střední třetiny obličeje. Projeví se výtokem moku z nosu, ucha nebo do oblasti nosohltanu či orbitální dutiny. Je klinicky závažným příznakem, neboť stejnou cestou má přístup k mokovému a mozkovému prostoru. Likvorea je odtékání mozkomišního moku. Vzniká nejčastěji jako poúrazový stav - při zlomenině přední jámy lební vznikne komunikace z dutinou nosní a úniku likvoru nosem tzv. rinorea, - při fraktuře kosti skalní může unikat likvor z ucha tzv. otorea, - při masivním úniku likvoru vzniká posttraumatická likvorová.

Slovo likvorea je odvozeno od termínu likvor (mozkomíšní mok) a znamená výtok mozkomíšního moku. Obvykle jde o důsledek poranění, při kterém je narušena integrita subarachnoidálního prostoru a likvor začne vytékat do okolí. K výtoku likvoru může dojít například z nosní dírky nebo z ucha Co znamená likvorea? Význam slova likvorea ve slovníku cizích slov Likvorea in pediatric patients with craniocerebral injury Introduction: Fractures of the skull base may occur alone or continuing calvariar fissures into the base of the skull. Dura mater adheres firmly to the cranial base, therefore dural rupture occurs during fractures and intracranium communication with the external environment and likvorea. Výsledky vyšetření Online žádanky: PDF Žádanky ke stažení: HOTLINE Podpora +420 724 978 30

Mozkomíšní mok plní několik funkcí: Mechanická - obklopuje mozek a míchu ze všech stran a tím je chrání před otřesy, změnami tlaku a teploty.; Homeostatická - zajišťuje optimální prostředí pro buňky CNS (stálé složení iontů, pH a osmolarity).; Metabolická - zajišťuje odsun produktů katabolismu (např.laktát, CO 2) a dodává mozkovým buňkám různé. Aplikace pro klasifikaci diagnóz podle metodiky MKN 10. 10. revize Mezinárodní klasifikace nemocí Česká verze, platnost od 1 potraumatická likvorea) Snížení nitrolebního tlaku (akutní hydrocefalus, dekompenzovaný chronický . hydrocefalus, kraniotrauma) Indikace zevní komorové drenáže (ZKD) Vždy, kdy nelze vyloučit možnost obstrukce likvorových cest. Ischémie mozečku

Dobrý den, v sobotu jsem hrál nohejbal. Sport po delší době. Rok beru warfarin, minulé léto operace varixů. Asi 2 měsíce zpět katetrizační ablace. Citím se dobře. Hráli jsme s tvrdším míčem. Asi dvě minuty po první hlavičce, když jsem se sklonil pro míč, jsem cítil takový pocit jako když se vám spouští krev z nosu, ale vytekla jen voda, zdálo se že trochu. Likvorea. Likvorea je komunikace mezi subarachnoidálním a extrakraniálním prostorem. Vzniká nejčastěji traumtaickým mechanismem. Při zlomenině v oblasti přední jámy lební může vzniknout komunikace s dutinou nosní a úniku likvoru nosem - tzv likvorea. výtok mozkomíšního moku nosem nebo uchem při poranění spodiny lebeční. Souvisijící slova. Synonyma. Původ slova l. liquor mok, ř. rhoia tok, prou Likvorea in pediatric patients with craniocerebral injury. Authors: BRICHTOVÁ Eva STARÝ David PLÁNKA Ladislav BIBROVÁ Štěpánka HNILIČKA Bronislav. Year of publication: 2010: Type: Article in Periodical Magazine / Source: Úrazová chirurgie: MU Faculty or unit: Faculty of Medicine Citatio

282 Neurologie pro praxi | 2009; 10(5) | www.neurologiepropraxi.cz Hlavní téma nětlivých onemocnění CNS i hodnoty fyziolo-gické jsou již běžně v literatuře dokumentovány (Maier et al., 2005), takže stanovení těchto para LIKVOREA Závažný stav s komunikací likvorových cest a nosní nebo středoušní dutiny Komplikace - bakteriální meningitida, mozkový absces Vysoká mortalit

Likvorea » Nechcikazy

Učební text je určen medikům, začínajícím otorinolaryngologům a foniatrům, praktickým lékařům a pediatrům, užitečné informace v ní však jistě naleznou i lékaři hraničních oborů, zejména neurologie, oftalmologie, stomatologie a neurochirurgie. Autor a jeho spolupracovníci předkládají elektronickou podobu učebnice proto, aby byla volně a bezplatně dostupná. likvorea, otorrhea, brýlový hematom, hemotympanum, krvácení ze zevního zvukovodu. Dále pozdní likvorea a sekundární intrakraniální infekce. Likvorea se projeví během prvních 48 hodin po úrazu, ale může se projevit opožděně a přerušovaně Nutno odlišit pseudo- likvoreu, která je popisována u pacientů po operaci baze lebn Likvorea u dětských pacientů s kraniocerebrálním poraněním. Úrazová chirurgie, Praha, 2010, roč. 18, č. 1, s. 24-27. ISSN 1211-7080. Další formáty: BibTeX LaTeX RIS } Základní údaje; Originální název: Likvorea u dětských pacientů s kraniocerebrálním poraněním: Název anglicky: Likvorea in pediatric patients with. Název vyšetření: Likvorea Zkratka Likvorea K_N, Gluk_N, Bílk_N Režim: Rutina Pracoviště: CLA - biochemie Telefon: 419 Materiál: neznámý sekret Minimální množství: 5 ml Pokyny k odběru: odběr provádějte do čistých odběrových nádob bez konzervantů a aditiv Četnost (odezva): denně Transport Nazální likvorea je relativně vzácnou komplikací zlomenin klivu, na kterou je třeba myslet při poranění baze lební. Endoskopické endonazální ošetření je metodou volby na specializovaných neurochirurgických pracovištích. Jedná se o šetrný postup s vysokou úspěšností a minimem komplikací. Konflikt zájm

Likvorea uLékaře

Vyhláška č. 277/2015 Sb. - Vyhláška o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sbor Obor: Neurologie, neurochirurgie, neurovědy: Klíčová slova: likvorea craniocerebral injury fracture of the skull base rhinorrhea otorrhea meningitis childhood skull base duroplast Likvorea u dětských pacientů s kraniocerebrálním poraněním. Likvorea u dětských pacientů s kraniocerebrálním poraněním. Autoři.

Likvorea Medicína, nemoci, studium na 1

 1. Likvorea je většinou důsledkem traumatu úrazového nebo iatrogenního. Zlomeniny baze lební a fraktury zasahující paranazální sinusy způsobují roztržení tvrdé pleny mozkové a jsou příčinou až 80% likvoreí. Iatrogenní příčiny zahrnují neurochirurgické a ORL zákroky na bazi lební a v oblasti paranazálních sinusů
 2. ORL: (14.1.2000) - Závěr: susp. likvorea, doporučeno izotopové vyšetření. CT (24.1.2000) - Provedeno CT vyšetření baze lební nativně. Stav po traumatu. Na bazi lební se mi lomné linie nedaří prokázat, nalézám pouze frakturu pravé poloviny frontálního sinu, kde byla vylomena zevní lamela a mezifragment zůstává volný
 3. Beta-trace protein [CSF+S] (likvorea) PCR HSV 1/2 (herpetická encefalitida) Pohlaví PCR Borrelia burgdorferi s.l. PCR Anaplasma phagocytophilum (Ehrlichóza) PCR HSV 1/2 PCR EBV PCR CMV PCR HHV6 PCR Enteroviry PCR JCV PCR MBT (TBC) PCR Lep tospi ra in e ogans PCR Lis teria monocy ogenes další viz. Žádanka na speciální lab. vyšetření
 4. ulé léto operace varixů. Asi 2 měsíce zpět katetrizační ablace. Citím se dobře. Hráli jsme s tvrdším míčem. Asi dvě

Nařízení vlády č. 276/2015 Sb. - Nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolán Contextual translation of likvorea into English. Human translations with examples: liquorrhea, liquorrhoea, csf otorrhea Contextual translation of likvorea from Czech into Dutch. Examples translated by humans: otorrhoe, liquorroe, liquorrhoe, liquor otorrhoea, liquor rhinorroe Likvorea, výtok mozkomíšního moku nosem nebo uchem při zlomeninách spodiny lebeční.mozkomíšního moku nosem nebo uchem při zlomeninách spodiny lebeční LIKVOREA Beta Trace Protein (BTP) S L P S L P P P HSV 1+2 IgG, IgM Klíšťová encefalitis IgG, IgM S L S L CMV EBV Chlamydia pneumoniae IgG, IgM IgG, IgM WB VZV IgG, IgM Neurolues - Treponema pallidum Toxoplasma gondii Morbilli HHV-6 IgG (IF) BWRt IgG, IgM (WB) IgG, IgM, IgA IgG, IgM Rubeoll

Likvorea Slovník cizích slo

Snahou Fakultní nemocnice Královské Vinohrady je nabídnout pacientům, jejich příbuzným a dalším návštěvníkům nemocnice informace o našem zdravotnickém zařízení. Usilujeme o to, stát se špičkovou univerzitní nemocnicí s příkladnou péči o pacienty Likvorea je únik mozkomíšního moku ze subarachnoidálního prostoru. Při zlomeninách nebo operacích v oblasti přední lebeční jámy může mok odtékat z nosní dutiny. Při zánětu vedlejších nosních dutin (sinusitis). V důsledku zlomeniny může dojít k poranění cév, které otvory ve spodině lebky do mozku vstupují (např. nejdůležitější mozková tepna arteria carotis - krkavice), mohou být poraněny hlavové nervy, které též procházejí lební spodinou (např. zrakový nerv, lícní nerv, okohybné nervy) a důsledkem těchto zlomenin. Likvorea - likvorea je výtok mozkomíšního mok, který je způsoben patologickou komunikací mezi nitrolebním (subarachnoideálním) prostorem a dutinou nosní. Může vzniknout buď samovolně, po předchozí operaci nebo úrazem. Léčba likvorey spočívá v nalezení této komunikace a dutině nosní a její uzavření (umělým.

Pooperační likvorea však nezpůsobila žádnou morbiditu (meningitis, hydrocefalus, opakující se likvorea, záchvaty apod.) při hodnocení 30. pooperační den. Diskuze. Subfrontální nebo frontolaterální přístup představují klasické přístupy k meningeomům přední baze lební [1,2]. Nejrůznější přístupy baze lební, jako. likvorea 10 roků po úrazu hlavy. CT cisternogram v koronální rovině po intratekální lumbální aplikaci kontrastního Omnipaque s následným polohováním tak, aby kontrast stekl do oblasti hlavy. Kontrast se hromadí v oblasti tureckého sedla a také v meningokéle, zasahující do klínové dutiny Sekundární léze (epidurální hematom, subdurální hematom, traumatické subarachnoidální krvácení, poúrazový mozkový edém, ischemie, infekce, likvorea, herniace mozkových struktur, vegetativní stav) se vyvíjí až v po-úrazovém období. Klinické vyšetřen

Likvorea u dětských pacientů s kraniocerebrálním poraněním

Nazální likvorea je relativn vzácnou komplikací zlo-menin klivu, na kterou je t eba myslet p i poran ní baze lební. Endoskopické endonazální o et ení je metodo Likvorea je únik mozkomíšního moku ze subarachnoidálního prostoru. Při zlomeninách nebo operacích v oblasti přední lebeční jámy může mok odtékat z nosní dutiny Likvor • čirá tekutina • funkce - ochrana, metabolismus, odstraňování produktů • 120-180 ml, denní obnova 500-600 ml • trvalá syntéza a resorpc Co znamená lila? Význam slova lila ve slovníku cizích slov včetně překladů do angličtiny, nemčiny, francouzštiny, italštiny, ruštiny a polštiny Intracerebrální komplikace jsou hematom, likvorea, pneumocefalus, mozková ischemie, infekce, hydrocefalus, poruchy hlavových nerv ů, vaskulární léze a epilepsie. Dále jsme se v práci zabývali využitím biomarker ů v klinické diagnóze traumatu hlavy. Biomarkery jsou bílkoviny, fragmenty nebo jejich deriváty a jsou spojen

likvorea do nasofaryngu Podélná zlomenina (zvl. střední ucho) mechanismus: zejména údery temporálně přítomno hemotympanum (krev ve středouší) perforace bubínku krvácení ze zvukovodu schodovitá zlomenina zevního zvukovodu paréza n. VII v 20% převodní nedoslýchavos likvorea likvorea riziko riziko purulentní purulentní mmeningitis eningitis prprůkkaz az beta-trace beta-trace pproteinu roteinu . K. l inické p. ř. í. znaky fraktury p. ř. e. dní jámy lební brýlový brýlový hhematom ematom subkonjunktivální subkonjunktivální krvácení krvácení likvorea likvorea zz nosu nosu -- rrinorea. Preklad likvorea zo slovenčiny do nemčiny. Rýchly a korektný preklad slov a fráz v online prekladovom slovníku na Webslovník.s

08.15 - 09.20 Likvorea, uzávěry defektů baze lební 09.20 - 09.45 Přestávka 09.45 - 11.15 Varia 11.15 - 13.00 Fraktury spodiny očnice, traumatologie 12.30 - 14.00 Oběd 14.00 - 15.35 Laterobaze 15.35 - 15.55 Přestávka 15.55 - 17.00 Nádory očnice 17.30 - 18.30 Nádory nosu s šířením do okolí 20.00 Slavnostní veče Zlomenina nosu není nikterak vzácná, dochází k ní poměrně často v souvislosti s úrazy obličeje a hlavy. Fraktura bývá velmi bolestivá, a navíc je často provázena výrazným krvácením z nosu, jelikož nos je silně prokrven, na sliznici je množství cévních pletení. U nosu mohou být zlomené nosní kůstky, a to izolovaně, ted likvorea). 3. Zalehlé ucho. Pocit zalehlého ucha bez bolesti je typický pro obturaci zevního zvukovodu mazem a při přítomnosti cizího tělesa ve zvukovodu. Pocity zalehlého ucha doprovází i rychlé změny okolního tlaku (let letadlem), u perforace bubínku a zánětech středouší Likvorea je. vytékání mozkomíšního moku z nosu. vytékání mozkomíšního moku z ucha. vytékání mozkomíšního moku z oka. Hlavových nervů máme. 16. 14. 12. Poruchu psaní nazýváme. akalkulie. agrafie. apraxie. 1.neurologickou kliniku v Praze založil. profesor Hener. profesor Vítek. profesor Jirout. Narkolepsie jsou.

Likvorea [20] β-trace protein (BTP): starší elektroforetické metody detekce desialotransferinu (= β-2-transferinu) jsou vzhledem k technické, časové a interpretační náročnosti považovány za překonané, nicméně jejich výpovědní hodnota je srovnatelná s vyšetřením β-trace proteinu. Specifické protilátky [3,16,21 13 Mozková píštěl po poranění spodiny lební (likvorea) 15 0 Poranění nosu 14 Ztráta hrotu nosu 10 0 15 Ztráta celého nosu bez poruchy dýchání 15 0 16 Ztráta celého nosu s poruchou dýchání 25 0 17 Deformace nosu s funkčně významnou poruchou průchodnosti 5 Transnazální endoskopická chirurgie spodiny lební : mozkové nádory a likvorea / Radim Lipina, Petr Matoušek a kolektiv ; editor: Viktor Chrobok -- OLA001 1-305.412 Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK01, záznam 00113928 Etiologie je nejasná. V anamnéze se setkáváme prakticky u všech pacientů se stresy, psychickou labilitou, depresemi, častá je nespavost, kancerofobie

www.likvor.c

Moková pištěl po poranění spodiny lební (likvorea) 600: Ztráta chuti: 1000: Ztráta čichu: 1000: Ztráta hrotu nosu: 500: Ztráta nosu bez zúžení průduchů: 900: Ztráta nosu se zúžením průduchů: 1100: Deformace nosu: 400: Perforace nosní přepážky: 16 2. Zlomeniny klenby a baze lební, likvorea a její chirurgická lé čba. 3. Traumatická nitrolební krvácení (epidurální, subdurální, intracerebrální). 4. Neurointenzivní pé če v neurochirurgii, poran ění mozku (kontuze, difuzní axonální poran ění, edém mozku). 5. Zlomeniny páte ře a poran ění míchy. 6

Mozkomíšní mok - WikiSkript

 1. B 41 36 (88 %) 1 × likvorea 1 × pooper. krvácení sledování rezidua C 10 8 (80 %) 1 × hypopituitarizmus sledování rezidua III lokálně invazivní A B 11 8 (73 %) 1 × hypopituitarizmus sledování rezidua C 4 3 (75 %) 1 × radiochirurgie IV difuzně invazivní A 6 2 (33 %) 1 × peroper. krvácení 1 × radiochirurgie, ostatní sledo-ván
 2. Likvorea se může projevit i několik dní po operaci jako výtok moku z nosu nebo zatékání nasládlé tekutiny do krku pacienta. V tomto případě je možné zavést odlehčující lumbální drenáž (LD) nebo revize operačního přístupu. Příjem a výdej tekutin se může v prvních 24-36 hodinách velmi lišit od normálu
 3. 18. PRACOVNÍ DNY CHIRURGIE BAZE LEBNÍ, 16.-18. 5. 2021, Rožnov pod Radhoštěm - Program konferenc
 4. Likvorea Griesingerúv ptiznak Hornerúv syndrom Lucidita Vigilita Lumbago Ischialgie Meningeálni syndrom Meningeálni jevy Neurogenní motový mèchýi Periferni obrna Plegie Paréza Obrna Hemiplegie Poruchy ieti VyŠetteni Slacho-svalových reflexú a koŽni citlivosti Bicepsový reflex Reflex flexorú prstú Styloradiálni refle
 5. Výtok z uší či nosu, likvorea; Krvácení z nosu, uší; Modřiny kolem očí; První pomoc při úrazech hlavy: Postupy se liší dle závažnosti úrazu a hlavně dle toho, zda je postižený při nebo v bezvědomí. U postiženého při vědomí je důležité zjistit, jak k úrazu došlo, jak se cítí, zda ztratil přechodně vědomí
 6. 013 Mozková píštěl po poranění spodiny lební (likvorea) 15 Následky poranění nosu 014 Ztráta hrotu nosu 10 015 Ztráta celého nosu bez poruchy dýchání 15 016 Ztráta celého nosu s poruchou dýchání 25 017 Deformace nosu s funkčně významnou poruchou průchodnosti
 • Jezero eden lake.
 • John denver take me home country roads jiné verze této skladby.
 • Bludný balvan 2018.
 • Očkování hlívy do dřeva.
 • Kdy je nejdelší den v roce.
 • Beznozí obojživelníci.
 • Charpyho kladivo wiki.
 • Mar menor španělsko.
 • Laekenois.
 • Amy adamsová filmy.
 • Produktová fotografie sklo.
 • Čsn 01 6910 word.
 • Princ charles a camilla.
 • Kamenka aš.
 • Melaminové nadobi pro deti.
 • Oploštělá bederní lordóza.
 • William a kate svatba.
 • J.k. rowling wikipedie.
 • Hraniční přechod bohumín.
 • Výtěžnost býka.
 • Fluttershy hračka.
 • Krevní parazité psů a koček.
 • Viggo mortensen height.
 • Malokvětka 'cuba'.
 • Světová válka z 2019.
 • Nejlepší pláže pro děti chorvatsko.
 • Prototyp kilogramu.
 • Přátelé film online.
 • Evropského společenství uhlí a oceli.
 • Svatební účesy postup.
 • Jak vyplnit daňové přiznání osvč.
 • Jaké má zpomalení rovnoměrně brzdící vlak.
 • Rugby plzeň.
 • Coca cola v plechu akce.
 • Primátor hlavního města prahy je z výkonu své funkce odpovědný.
 • Fidel castro smrt.
 • Enduro 50ccm prodej.
 • Víčko hra.
 • Ucpaný slzný váček.
 • Onenote recenze.
 • Coca cola zajímavosti.