Home

Test rod mužský životný a neživotný

Rod mužský životný a neživotný Od Helena Malášková 22.6.2016 Žádné komentáře Životnost a neživotnost je gramatická kategorie vztahující se k podstatným jménům rodu mužského Online cvičení | 1. stupeň. Procvičujte vše, s čím se ve škole setkají vaši nejmenší školáci. Najdete zde cvičení z matematiky, českého jazyka, prvouky i angličtiny, přírody a společnosti, která odpovídají jednotlivým školním tématům prvního stupně

KONTROLNÍ TEST - ROD MUŽSKÝ - ŽIVOTNÝ - NEŽIVOTNÝ Jméno a příjmení_____ Hodnocení: 42 /max. b. 1/ Dopň do tabulky: ( 28 B) Podstatné jméno Ukazuj- TEN, TA, TO Č. JEDN:/MNOŽ Rod - ŽIVOT. MUŽ. ŽEN., STŘ. -TI NEŽIV. - TY strom stromy závody. Rod mužský životný Rod mužský neživotný Řešení - zkuste doplnit sami - příslušné tvary jsou v jednotném čísle! Původní tvar 1. pád 2. pád 4. pád 6. pád stolem domu bratry plotu hokeji chlapci! Aleš parku zápisu lustrem domem dědečka stromů sadu čápy úklidu zajíců písku rohem talíř obraz chocholoušem. Další. Procvičuj si určování životnosti a neživotnosti. Správnost ověř kliknutím na obrázek Rod životný vs. neživotný. Vydáno dne 12.03.2009 od Jana Skřivánková. V tomto článku si povíme, jak u podstatného jména rodu mužského určíme, jestli je životné nebo neživotné Mužský rod se dělí na životný a neživotný. Rod podstatného jména zjistíme pomocí ukazovacích zájmen TEN, TA, TO (ten pes - rod mužský, ta žena - rod ženský, to dítě - rod střední). Životnost podstatných jmen rodu mužského zjistíme, řekneme-li si jméno v 1. a 4. pádě: Pokud se tvar změní, je životný (ten.

1. mužský rod životný (-i) 2. mužský rod neživotný a ženský rod (-y) 3. střední rod (-a) Pravidlo dodržování gramatické životnosti: * Pokud je podstatné jméno v mužském rodě užito v životném tvaru, je tvar přísudku rovněž životný Rod mužský životný. U rodu mužského životného máme na výběr ze vzorů: pán, muž, předseda, soudce - je ovšem nutné nejprve rozhodnout, zda je určované jméno životné nebo neživotné.Pro jména životná můžeme použít pouze vzory: pán, muž, předseda a soudce. Vzor pán (tvrdý vzor

Rod mužský životný a neživotný - Rodicka

podstatná jména, rod mužský, životný, neživotný: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály školy: Vaše zkušenosti s využitím ve výuce. Pro možnost komentování musíte být přihlášeni. PODPORA. DUMY/Technická/Projekty E slovo ''sněhulák'' má rod mužský: neživotný. životný. Kolik vzorů má rod mužský (životný i neživotný)? 5. 4. 6. Kterě z následujících slov se neskloňuje? (zkopírujte do HTML kódu tam, kde chcete zobrazit test) Reklama. Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez. Rod mužský životný a neživotný. LAB Super Sort. Stupeň: Základní 1. stupe. Podmět je ve větě uveden před přísudkem. V pravidlech shody několikanásobného podmětu platí tato přednost: rod mužský životný (i) -› rod mužský neživotný nebo rod ženský (y) -› rod střední (y) -› rod střední v množném čísle (a Rys - vidím rysa → rod mužský životný → rys bez rysa jako pán bez pána. Páni a divoké kočky. Pevné motouzy. Motouz - vidím motouz → rod mužský neživotný → motouz bez motouzu jako hrad bez hradu. Pevné hrady. Lesy skrývají datly. Datel - vidím datla → rod mužský životný → datel bez datla jako pán bez pána

Rod mužský životný a neživotný - Škola s nadhlede

OPAKOVÁNÍ NA TEST - ROD MUŽSKÝ 1. Rozliš podstatná jména rodu mužského životného a neživotného a napiš je do správného obrázku. drak, strom, míč, nůž, sněhulák, holub, klíč, Radek, žák, orel, počítač, vlas, list, kluk ROD MUŽSKÝ ŽIVOTNÝ ROD MUŽSKÝ NEŽIVOTNÝ 2 Urči správně mluvnické významy přídavných jmen - 1. =0= pád: rod: vzor: 1. závodní vozy stoj Na této stránce naleznete veškeré odpovědi na dotaz na téma: Když je ve větě zastoupen ženský rod, mužský životný i neživotný i střední, proč má přednost mužský životný a než ženský. Hledáme pro vás ve více než 500 000 odpovědích. Dále zde naleznete další zajímavá související témata

 1. životný, neživotný, životnost, rod, mužský, pán, hrad, muž, stroj, předseda, soudce, škola, doučování, učení, výuk
 2. Urči správně mluvnické významy podstatných jmen - 1. =0= pád: rod: vzor: 1. před cesto
 3. ulého. Znovu Zavřít Zavří
 4. vzor PÁN. vzor tvrdý - životný. 2.p.č.j. koncovka -a. 3. a 6.p.č.j. a 1.,5. a 6.p.č.mn. koncovka -i/-í: vzor HRAD. vzor tvrdý - neživotný. 2.p.č.j. konc.
 5. Podstatná jména jsou názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů. Určujeme u nich rod, číslo a pád. Rod. mužský (m.) ženský (ž.) střední (s.) (ten, ti, ty) (ta, ty) (to, ta, ty) ten muž ta žena to kotě ti muži ty ženy ta koťat
 6. ulý čas nemá koncovku, je zakončen pouhým -l (např. Pes štěkal.). Pokud je tento podmět navíc v množném čísle, přísudek bude v
 7. Ve tvrtek 2.4. Kontrolní test . 3 bude zaměřen na ROD MUŽSKÝ - urþování ŽIVOT/ NEŽIVOT. Také bude k nahlédnutí KONTROLNÍ řešení KT2. Úkoly na: 30. 3. - 3. 4. - PJ Rodu MUŽSKÉHO - ŽIVOTNÝ - NEŽIVOTNÝ ČJ - PS str. 15/ 1celé - kontrola Klíþ str. 4 , POSTUP: ROD MUŽSKÝ: 1/ ukázat v þísle jednotném TE

Dumy.cz - sdílejme společně. Aktivity a DVPP pro MŠ a ZŠ v dnešní Covid době Nyní je ta správná doba pro zajištění DVPP a aktivit ITveSkole.cz.Nyní si můžete vybrat ty nejžádanější termíny, propojit DVPP a aktivity s ICT vybavením a tvorbou výstupů šablon ROD MUŽSKÝ Urči rod životný a neživotný. Urči rod životný a neživotný. Urči rody dnů v týdnu. Urči rody měsíců v roce. Urči rody měsíců v roce - kontrola. V textu vyhledej podstatná jména rodu mužského životného. V textu vyhledej podstatná jména rodu mužského neživotného

7. pád, číslo množné, rod mužský neživotný, vzor hrad 3. Ve větě: Vzhledem k tomu, že se panda velká živí jen listy a výhonky bambusu, je její výskyt omezen a chování v zajetí složité Při spojení několika podstatných jmen v podmětu má rod ženský (nebo mužský neživotný) přednost před středním rodem. V přísudku tedy píšeme -y. To platí v případě, že není zastoupen rod mužský životný. Růže a poupata voněly. Hrady a muzea byly otevřeny

Mužský rod životný a neživotný - PRO ŠKOLÁK

Test 1 - určete rod podstatných jmen, Test 2 - určete rod podstatných jmen, Test 3 ROD MUŽSKÝ ŽIVOTNÝ X NEŽIVOTNÝ ! Kon ě, rodiče, lidičky běhali.. Zařadit do kategorií - Přetáhněte a pusťte položky do příslušného sloupce kategorie Toto video se věnuje plurálu, to je množné číslo. Najdete tady pravidla pro mužský rod neživotný (maskulina inanimata), ženský rod (feminina) a střední rod (.. Rodná jména mají velice starobylý původ, o něco mladší jsou příjmení.Je zajímavé podívat se do etymologického slovníku a zjistit původ a význam jména.. Mezi rodnými jmény najdeme jména různého původu: náboženská: Josef, Matouš, Marie, Anna. přejatá z hebrejštiny: Adam - člověk, Eva - živá, Zuzana - lilie,. latiny: Felix - šťastný, Libor.

Rod životný vs. neživotný - Moje čeština - Čeština na ..

Android: rod mužský, životný, podle vzoru pán. Nejjednodušší to máme s roboty, kteří se podobají člověku. Robot android, rod mužský životný, skloňujeme podle vzoru pán. Je to pro nás úplně přirozené. A nemusí jít pouze o roboty ze sci-fi Rozlišujeme rod mužský . životný . a . neživotný. když je 1. a 4. pád stejný je to rod neživotný. příklad: 1. pád Kdo? Co? drahokam pytel. 4. pád (vidím) Koho? Co? drahokam pytel. Podle tohoto vysvětlení rozděl slova ze cv. 4 na str. 71. Pošli mi mail anebo SMS zprávu, kde napíšeš jen slova rodu životného.. rod mužský životný a rod mužský neživotný (poznáváme podle 1. a 4.pádu čísla jednotného) 5.pád podstatných jmen rodu mužského - -ce/ -če (soudce X poslanče) mluvnické kategorie podstatných jmen (určit pád, číslo, rod, vzor mužský rod neživotný. mužský rod životný. nevyjádřený podmět. několikanásobný podmět. střední rod. ženský rod. Rod Jed. č. Mn. č. mužský životný pes byl koupen psi byli koupeni: mužský neživotný hrad byl koupen hrady byly koupeny: ženský kočka byla koupena: kočky byly koupeny: střední město bylo koupeno: města byla koupen

Vodorovně: 2. Vzor mužský, neživotný, měkký: 3. Vzor střední, tvrdý, v 1.p.č.j. koncovka -o: 5. Vzor mužský, neživotný, tvrdý: 7. Vzor ženský. pády se shodují, tudíž rod mužský neživotný . Pokud je 1.pád a 4.pád neshodný, jedná se o životnost: 1.pád sněhulák. 4.pád sněhuláka. pády se neshodují, tudíž rod mužský životný

ROD MUŽSKÝ ŽIVOTNÝ - různé tvary v 1. a 4. pádě ROD MUŽSKÝ NEŽIVOTNÝ - stejné tvary v 1. a 4. pádě sněhulák rýþ drak jitrocel uitel klíþ úhoř sníh anděl hmyz 4) slyší psy, psi štěkají, jdou se psy, sleduje lvy, lvi odpoívají, výběh se lvy, sokoli s Rod mužský je dvojí: rod mužský životný a rod mužský neživotný. Rod muž- ský živofrlý a neživotný rozlišíme pomocí vzorú, podle nichž se podstatná jrnéna rodu mužského skloñují. Podstatná jména rodu mužského, která se skloñují podle vzorúpán, muž. pñedse- da, soudce, jsou rodu mužského životného Skloňování. Pro skloňování podstatných jmen existuje 14 vzorů. Přiřazení ke vzorům závisí na rodu a zakončení v nominativu.. U podstatných jmen, kde kmen končí skupinou souhlásek, je vkládáno pohyblivé e mezi poslední dvě souhlásky u pádů s nulovou koncovkou: . zámek (N sg, A sg), zámku (G sg, D sg, V sg, L sg), zámkem (I sg) atd. - vzor hra čeština: ·pociťující štěstí Od svatby jsou spolu šťastní.· příznivě ovlivňující něčí situaci Potkali jsme se jen dík šťastné náhodě.··blažený angličtina: happy finština: onnellinen francouzština: heureux italština: felice latina: felix němčina: glücklich nizozemština: gelukkig ruština: счастливый.

Podstatná jména: rody - Procvičování online - Umíme česk

 1. rod mužský životný, rod mužský neživotný, rod ženský, rod střední. Druh učebního materiálu: Pracovní list: Druh interaktivity: Aktivita: Cílová skupina: Žák: Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání - první stupeň - druhé období: Typická věková skupina: 10 - 12 let: Celková velikost: 137,46 k
 2. neživotný : v 1.p. a 4.p. stejný tvar - kdo,co? strom koho,co? strom Vzory podstatných jmen TVRDÉ PÁN 1.p. bez koncovny 2.p. a životný
 3. Rod mužský - životný x neživotný. Určování vzorů rodu mužského. Rozlišení rod mužský životný a neživotný. 1. Zápis do školního sešitu 2. procvičování - určování životný x neživotný. www.ucebnice-online.cz - je to učebnice i PS, který používáme na interaktivní tabuli. Zaregistrujte se a můžete zde pracovat
 4. Podmět několikanásobný a) pokud je v podmětu zastoupen rod mužský životný píšeme měkké I, b) pokud je podmětu zastoupen rod mužský neživotný i životný píšeme tvrdé Y, c) má přednost rod střední a ženský

Sněhuláci v zimě mrzli, nebo mrzly? Zkuste si test - iDNES

Cv.7 - vybrat pouze rod mužský - určit životný, neživotný + a),b). Str. 75, cv.5. Z té samé aplikace PS str. 16, celá. Cv.č.3 napsat do sešitu a použít v krátkých větách. Prosím ať si tuto stránku důsledně procvičí a vždy kontrolují s řešením. Mohou klidně opakovaně, dokud nebudou mít správně. PP - str. 4 Rod mužský životný. Jestliže přivlastňujeme něco, co je rodu mužského životného, v přivlastňovacím přídavném jméně píšeme vždy koncovku -ovi. dědečkovi vnuci. strýcovi psi. učitelovi žáci. Rod mužský neživotný

PRAVIDLA - Podstatná jména (vzory rodu mužského

a/ rod mužský životný: koncovka u přísudku -i /kluci, vítězové, sněhuláci/ /se sešli, roztáli/ b/ rod mužský neživotný: koncovka u přísudku-y /hrady, zástupy/ /stály/ c/ rod ženský: koncovka u Rod přirozený a mluvnický nelze ztotožňovat Proč určujeme rod mužský životný a neživotný? abychom určili správně koncovku podstatných jmen rodu mužského, koncovku příčestí minulého ve shodě přísudku s podmětem. Rod mužský neživotnýVyhledej základní skladební dvojice a doplň Příklad skloňování (spojení přídavného a podstatného jména) Číslo Pád Pádová otázka Rod mužský životný Rod mužský neživotný Mužský rod životný vy 5. pád vyšší! 6. pád o kom? o čem? o vyšších. 7. pád kým? čím? s vyššími. Mužský rod neživotný vy. jenž/jež/již aneb perlička českého pravopisu. Na naší facebookové stránce jsme se vás naposledy ptali, které vztažné zájmeno (jenž/jež/již) byste doplnili v níže uvedené větě: Ahoj Pavle, manažeři, j...ž pro nás pracují, mají super přístup k lidem a špičkové výsledky. Buď také takový! Jana. Správné řešení:.

rod mužský rod ženský rod střední životný neživotný 2. ypište pády: 1.p. 2.p. 3.p. 4.p 5.p 6.p 7.p . ajděte podstatná jména a určete jejich mluvnické kategorie a vzor: Lucie šla na procházku do parku. Nemáme rádi otravný hmyz. V pondělí má otec narozeniny. Nad zahradou prolétlo hejno kosů. Četl v bibli Určíme jeho rod a u mužského rodu také životnost. Podle toho, v jakém rodě je podmět, určíme, jaké i / y v přísudku napíšeme. střední rod: ženský rod: mužský životný: mužský neživotný: a: y: i: y: Města ožila vánočním shonem. Ženy zpívaly písně. Muži tancovali. Stoly se prohýbaly s novými spolužáky: 7. pád, číslo množné, rod mužský životný + druh tvrdý, vzor mladý Čapkovy knihy: 1. pád, číslo množné, rod ženský + druh přivlastňovací, vzor otcův sestřiny vlasy: 1. pád, číslo množné, rod mužský neživotný + druh přivlastňovací, vzor matči čeština: ·(kapalina) přemísťovat se v prostoru Horská bystřina tekla úzkým údolím k jihu. Bohužel ani ponorky nebudou jezdit na ruzyňské letiště Václava Havla. Poměrně nákladná, ale zato důkladná a precizní studie, zadaná pražským magistrátem, přesvědčivě dokázala, že Vltava kolem letiště neteče.[1]· (kapalina. rod mužský životný. rod mužský neživotný. rod ženský. rod střední.

Učírna - Skloňování podstatných jmen rodu mužskéh

rod mužský životný - píšeme měkké i Diváci tleskali. rod mužský neživotný - píšeme tvrdé y Davy jásaly. rod ženský - píšeme tvrdé y Dámy se klaněly. rod střední - píšeme a Zvířata se pásla. Platí zde jednoduchá pomůcka - před podmět ve větě si vždy zkuste dosadit ukazovací zájmeno - ti, ty, ta překlad mužský rod ve slovníku češtino-angličtina. Zobrazuji stranu 1. Nalezeno 244 vět, které odpovídají výrazu mužský rod.Nalezeno za 7 ms.Překladové paměti jsou vytvářeny člověkem, ale upravovány počítačem, což by mohlo způsobit chyby Najdete tady pravidla pro mužský rod neživotný (maskulina inanimata), ženský rod (feminina) a střední rod (neutra). Pro tyto rody jsou stejné koncovky v nominativu jako v akuzativu plurálu. Mužský rod životný (maskulina animata) má stejná pravidla jako mužský rod neživotný jenom v akuzativu, v nominativu jsou pravidla jiná zeměplaz podstatné jméno · rod mužský životný — kniž. suchozemský živočich — hanl. člověk kniž. suchozemský živočich — hanl. člověk. zeměplaz podstatné jméno · rod mužský neživotný — kniž. plazi jako cele

Podstatná jména I

 1. Číslovky latinsky Numeralia jsou slova číselného významu, která označují počet, pořadí, násobnost apod dělíme je na:. určité ( jeden, dva lze je rovněž napsat číslicí ); neurčité ( mnoho, málo - nelze napsat číslicí ); Druhy: základní ( ptáme se na ně otázkou kolik?; určité: jeden, dva sto; neurčité: několik, mnoh
 2. ale ježto má přednost rod mužský životný (kluci), případně můžeš myslet všechny (i holky), žádný mužský neživotný (podstatné jméno r. m. neživotného, se kterým půjde přísudek do shody) pro jež nenalézám. Pokud tedy napíšeš jež, je z toho zřejmé, že myslíš tu dámskou skupinu, bude tedy bydlely..
 3. p. mn. č. rod mužský neživotný (TEN úsměv, bez úsměvu - TEN hrad, bez hradu) můžeš si také pomoct TY lékařčiny úsměvy POZOR! Evini sourozenci Evini - vzor matčin Kdo, co? Evini sourozenci jako matčini- 1. p. mn. č. rod mužský životný (TEN sourozenec, bez sourozence - TEN muž, bez muže) můžeš si také.
 4. rod muŽský Životný rod muŽský neŽivotný rod Ženský my, vy, oni déti oti, ušl PR(SUDEK . Ke škole (piicházet) V rece (plavat) Ráno mé (bolet) Ke stadionu (blížit se) V zoo se nám (líbit) skupiny žákú, žáci, pstruzi, ryby, oöi, kolena, davy lidí, lidé, sloni

Zakončení -li má rod mužský životný: muži šli, psi štěkali. Zakončení -ly má rod mužský neživotný a rod ženský: autobusy jely, ženy šly, stromy rostly (jsou sice živé, ale mluvnicky neživotné) Podstatná jména - rod mužský: Skloňování - tvary slov: 10a,b: Zobrazena cvičení 1-30 (30 bonusová skryta) Zadat své skupině jako úkol * Skupina: * Platnost od: * Platnost do: Počet příkladů: prázdné zn. celé cv 2. Pořadí mluvnické přednosti: 1. rod mužský životný, 2. rod mužský neživotný a rod ženský, 3. rod střední v jednotném čísle, 4. rod střední v množném čísle. 3. Jako páže se označoval šlechtický syn, budoucí rytíř, který se od dětství připravoval na rytířství přivlastňovacích (rod ženský a mužský neživotný: -ovy, rod střední: -ova, rod mužský životný: 1. pád -ovi, 4. pád -ovy). Pamatujte: rod přídavného jména poznáme podle rodu podstatného jména, ke kterému přídavné jméno patří. (Petrovy knihy - t

Internetová jazyková příručka: Životnost podstatných jme

 1. Jitčini bratři - rod mužský životný Eviny sešity - rod mužský neživotný. U přídavných jmen přivlastňovacích píšeme v množném čísle koncovku -í jen v 1. a 5. pádě rodě mužského životného (otcovi psi, matčini psi). V ostatních koncovkách.
 2. mužský rod životný = TI (muži...) mužský rod neživotný = TY (stroje...) ženský rod = TY (ženy, písně...) střední rod = TA (batolata, auta...) VZOR. Když už jsme si ukázali na podstatné jméno a určili tím jeho rod, je na řadě poslední z mluvnických kategorií, a to vzor. VZORY PRO ROD MUŽSKÝ. životné: pán, muž.
 3. 7. . Každý rod má své vzory : vyber a přiřaď správnou odpověď Mužský životný Mužský neživotný Ženský Střední kuře, žena, myš, kost, město.
 4. Pána bez pána - rod mužský životný, hrad bez hradu - rod mužský neživotný, muž bez muže - rod mužský životný, stroj bez stroje - rod mužský neživotný. Osoby a zvířata jsou životná, věci neživotné. Existují výjimky, ale to teď řešit nebudeme. Zkus určit vzory podstatných jmen z článku 1. - ústn
 5. Snehulák - rod mužský řivodný, nebo rod mužský neživotný. Podstatná jména mají tři rody: ženský, mužský a střední. U rodu mužského pak rozlišujeme rod mužský životný a rod mužský neživotný. T6akže zbovu: otázka není položena nesprávně, maximálně možná trochu stručně
 6. Když je ve větě zastoupen ženský rod, mužský životný i neživotný i střední, proč má přednost mužský životný a než ženský Odpovědět Zajímavá 0 před 2925 dn

Test - PODSTATNÁ JMÉNA - ROD MUŽSKÝ - pracovní list y_32

 1. pÁn, hrad, muŽ, stroj, pŘedseda, soudce. muŽskÝ rod ŽivotnÝ a neŽivotnÝ
 2. ROD MUŽSKÝ ŽIVOTNÝ. Jestliže je podmět v množném čísle rodu mužského životného, píšeme vždy I. Ne vždy musí životná jména zastupovat živé osoby. Mezi životná se počítají např. také nebožtíci, sněhuláci apod. ROD MUŽSKÝ NEŽIVOTN
 3. rod střední rod ženský rod mužský životný rod mužský neživotný 7. Doplň chybějící údaje: Pád - 1, 7 Číslo - J,MN Rod - MŽ, MN, Ž, S Vzor mít smůlu přát tátovi na kopcích Ahoj, Lucie! kresli štětcem ztratil přítele 8. Všechna podstatná jména z následujícího přísloví napiš do tabulky a urči.

ŽivotnÝ vzor : rod muŽskÝ neŽivotnÝ stÁt se fotbalistou . mgr. et mgr. martin polách 1. pÁd 2. pÁd 3. pÁd 4. pÁd 5. pÁd 6. pÁd 7. pÁd ČÍslo jednotnÉ ČÍslo mnoŽnÉ rod stŘednÍ rod Žensk Rod mužský životný mužský neživotný ženský střední mužský životný mužský neživotný Zítra z toho píšu test. Odpovědět rod mužský životný / neživotný 0 Naskenované pomocou CamScanner . 13.2 Podstatná jména a jejich rod 1, slabik utvoF podstatná jména podle rodu uvedeného v tabulce a doplñ tabulku. slabiky rod stFední Sr, kot díd, na, pen, za 0k/ sík, no, let tar dlo Stat vet tekt ní, kat pe Jar bl, da Zadání | Řešení | Hodnocení. Vstupní test 9. tř. Jméno: 1. Urči slovní druhy: (pomůcka: 1. Podstatná jména, 2. Přídavná jména, 3. Zájmena, 4. Rod mužský neživotný: -e, -y (ukazatele, uzenáče, draky, dny) + Pozor: dni - rod mužský neživotný! POZOR: tácy - rod mužský neživotný. 6. hodina: Shoda podmětu s přísudkem. Samostatná práce - pracovní list. Pozor: lidičky, koně, rodiče = rod mužský životný! 5. hodina: Shoda podmětu s přísudke

Internetová jazyková příručka: Shoda přísudku s podmětem

Druh učebního materiálu Pracovní list / Prezentace / Test / Laboratorní práce / Druh interaktivity ROD: mužský životný a neživotný, ženský a stįední ČÍSLO: jednotné a množné PÁD: 1.pád - 7.pád VZOR: mužský rod - pán, hrad, muž, stroj, pįedseda, soudce ženský rod - žena, rķže, píseĨ, kos Konečně některé jazyky mohou mít rodů i více - např. v češtině se v mužském rodě rozlišuje ještě rod životný (animatum) a neživotný (inanimatum). Vzor : Vzor je podstatné jméno určené jako ukázka pro skloňování dalších podstatných jmen stejného typu. rod mužský životný - pán, muž, předseda, soudce Rod - rozlišujeme mužský (TEN), ženský (TA) a střední (TO) - v mužském rodě navíc určujeme životnost - r. mužský životný a neživotný rod mužský životný rod mužský neživotný neshoduje se 1. pád a 4. pád č. jednotného (kdo, co? - pán / koho, co? pána) shoduje se 1. pád a 4. pád č. jednotnéh

Tuto lekci si můžete ZDARMA pustit online na portálu LearnTube.c Rod ženský a mužský neživotný. Za rodem mužským životným stojí v hierarchii rod ženský a mužský neživotný (na stejné pozici). Pokud tedy v podmětu není obsaženo jméno mužské neživotné, řídí se přísudek podle nich - bude zakončen na tvrdé y. Např.: Maminka a miminko si spolu hrály. Rod středn rod: vzor: 2. pád: příklad (2. pád) mužský životný: pán - tvrdý: pána: pes (psa) muž - měkký: muže: kůň (koně) předseda - tvrdý: předsedy. Sometimes in books or another materials I saw strange words after comma: Jemuž, jehož and so on. After small research I understood, what this words have same meaning, that have word který. Below is table with all declinations of word jenž and it analogue který: Číslo Jednotné Rod. mužský životný § mužský neživotný § ženský § střední 1. pád jenž / který § jenž.

ROD MUŽSKÝ (vzory bez koncovky) ŽIVOTNÝ ŽIVOTNÝ Tvrdý vzor PÁN (SOUSED, DĚLNÍK) Měkký vzor MUŽ (UČITEL, OTEC) Pád č. jednotné č. množné č. jednotné č. množné 1 pán páni, pánové sousedé muž muž, -ové i učitelé 2 pán a pán muže ůmužů 3 pán, -ovi u pánm ůmuži, -ovi mužům 4 pán a pány muže muže 5. :rod mužský životný (i) -› rod mužský neživotný nebo rod ženský (y) -› rod střední (y) -› rod střední v množném čísle Author Sokolovská 1

DUMY.CZ Materiál Podstatná jména - Rod mužský životný a ..

-ly. rod mužský neživotný. Stroje pracovaly. rod ženský. Růže kvetly.-li. rod mužský životný. Muži chodili.-la. rod střední. Kuřata pípala ŽIVOTNÝ ROD MUŽSKÝ NEŽIVOTNÝ OPICE MOŘE KROKODÝL STŘEVÍCE VLTAVA BRNO MĚSÍCE STONOŽKA KOUSEK 6) Hořice, Pardubice, Úpice, Vltava, Břeclav, Brno 7) SUBSTANTIVA . Author: MG Created Date: 7/11/2013 9:03:21 AM.

Podstatná jména - Čeština — testi

Uvedením Vášho emailu a potvrdením ODOSLAŤ súhlasíte s prijímaním Newslettra. Súčasne potvrdzujete, že ste si prečítali a porozumeli ste zásadám spracúvania osobných údajov prevádzkovateľov PÁD PRONOmeNa (ZÁJmÉNa) aDJeKTIVa (PŘÍDaVNÁ JmÉNa) SUBSTaNTIVa (PODSTaTNÁ JmÉNa) ROD kdo, co ten, ta, to můj, (rod mužský životný) maskulinum inanimatum (rod mužský neživotný) femininum (rod ženský) neutrum (rod střední Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze rod mužský životný (-li, -ni, -ti) > rod mužský neživotný + rod ženský (-ly, -ny, -ty) > rod střední (-la, -na, -ta) Příklady Žena a dítě byly. Muž a žena byli. Muži a ženy byli. Obdobně to platí, jsou-li podmětem zájmena my a vy (shoda podle smyslu): my jsme byli (my = muži nebo my = muži a ženy) my jsme byly (my. kosa - rod mužský životný, 4. pád, číslo jednotné, vzor pán drzosti - rod ženský, 3. pád, číslo jednotné, vzor kost člověka - rod mužský životný, 4. pád, číslo jednotné, vzor pán prsty - rod mužský neživotný, 7. pád, číslo množné, vzor hrad nosem - rod mužský neživotný, 7. pád, číslo jednotné, vzor hra

Rod mužský: Skloňování podstatných jmen / Deklination der Substantive / Declension of Nouns. Rod mužský / männlich / masculine. pán / r Herr / a mister, muž / r Mann / a man, hrad / e Burg / a castle, stroj / e Maschine / a machine : Číslo: Pád: Tvrdé vzory: Měkké vzory: Fall/Case: Hart / Hard: Weich / Soft: životný. Rod mužský životný . rod mužský životný vzor adarán otec pád jednotné dvojné množné 1. pád - -e -s 2. pád -i -é -s 3. pád -ů -ůs -ůk 4. pád -e -í prozatím pro mužský neživotný rod jiné indikace neexistují. Rod mužský neživotný Jestliže p řivlast ňujeme n ěco, co je rodu mužského neživotného, píšeme koncovk u -ovy . kucha řovy dorty Petrovy po číta če vodníkovy hrne čky továrníkovy domy Rod mužský životný Pokud p řivlast ňujeme n ěco, co pat ří k rodu mužskému životnému, musíme napsat U podstatných jmen rozeznáváme trojí rod: mužský - ženský - střední. Rod mužský ještě dělíme podle životnosti na rod mužský životný a rod mužský neživotný. Podstatná jména mají zpravidla dvojí číslo: jednotné - množné. Některá podstatná jména mají tvary čísla jednotného, ale znamenají více věcí. Podstatná jména Názvy osob,zvířat,věcí, vlastností,vztahů,vlastností a dějů Konkrétní - názvy osob, zvířat, věcí,dají se nahmatat.(stůl,židle rod mužský životný mužský neživotný ženský střední mužský životný.

 • Adobe flash player android 9.
 • Program na vkládání hudby do videa.
 • Bipolární afektivní porucha test.
 • Jak udelat hladkou zed.
 • Expres radio online.
 • Letadlová loď hjúga.
 • Pila jonsered cs 2145.
 • Prodám luxusní sedací soupravu.
 • Google obrázky láska.
 • Hřídelové spojky strojírenství.
 • Převod mp4 do divx.
 • Panamský průplav.
 • Federico delbonis.
 • Č 422 2016.
 • Zub moudrosti boule.
 • Cal 308 win balistika.
 • Super levné zboží.
 • Lakota language.
 • Facebook daňový doklad.
 • Scarface 1932.
 • Světozor program.
 • Leopold 1 mince.
 • Zadlabací zamek praha.
 • Ms 2016 hokej.
 • Tapeta na umakart do koupelny.
 • Dopravní nostalgie brno 2019.
 • Jizda na kole zada.
 • Alpa krem.
 • Obývací stěna cleopatra.
 • Vrána nebo havran.
 • Snapchat geofilters.
 • Karnaubský vosk praha.
 • Remsima cena.
 • Vánoční koleda youtube.
 • Ultrazvuk v oftalmologii.
 • Hovězí na žampionech kluci v akci.
 • Obytný lodní kontejner.
 • Alibi bar praha.
 • Pc specs program.
 • Chevrolet camaro ss 2010.
 • Potahy tylosand.